Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
phim TVB collection I all phim kung fu

Posted by timwong - 10th February 2009 - 04:50 AM
All phim kung fu are US Lồng Tiếng Đây là những bộ phim hấp dẫ kiếm hiệp new and old movies

Van hải ngọc cùng duyên
T?P 1

T?P 2

T?P 3

T?P 4

T?P 5

T?P 6

T?P 7

T?P 8

T?P 9

T?P 10

T?P 11

T?P 12

T?P 13

T?P 14

T?P 15

T?P 16

T?P 17

T?P 18

T?P 19

T?P 20 - END


võ đang trương tam phong (new with us long tieng)
Tap01
Tap02
Tap03
Tap04
Tap05
Tap06
Tap07
Tap08
Tap09
Tap10
Tap11
Tap12
Tap13
Tap14
Tap15
Tap16
Tap17
Tap18
Tap19
Tap20

như lai thần chưởng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

thanh kiếm tìm long
T?P1
T?P 2
T?P 3
T?P 4
T?P 5
T?P 6
T?P 7
T?P 8
T?P 9
T?P 10
T?P 11
T?P 12

vô cực đao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

hồng hy quang
tap01
tap02
tap03
tap04
tap05
tap06
tap07
tap08
tap09
tap10
tap11
tap12
tap13
tap14
tap15
tap16
tap17
tap18
tap19
tap20
tap21

ngũ đại cao thủ
tap 1
tap 2
tap 3
tap 4
tap 5
Tap 6
Tap 7
Tap 8
Tap 9
Tap 10
Tap 11
Tap 12
TAp 13
Tap 14
Tap 15
Tap 16
Tap 17
Tap 18
Tap 19
Tap 20
Tap 21
Tap 22
Tap 23
Tap 24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

cô gái đồ long 2000
Folder Link:

u kim huyết kiếm
01.1-
01.2-
01.3-
01.4-
02.1-
02.2-
02.3-
02.4-
03.1-
03.2-
03.3-
03.4-
04.1-
04.2-
04.3-
04.4-
05.1-
05.2-
05.3-
05.4-
06.1-
06.2-
06.3-
06.4-
07.1-
07.2-
07.3-
07.4-
08.1-
08.2-
08.3-
08.4-
09.1-
09.2-
09.3-
09.4-
10.1-
10.2-
10.3-
10.4-
11.1-
11.2-
11.3-
11.4-
12.1-
12.2-
12.3-
12.4-
13.1-
13.2-
13.3-
13.4-
14.1-
14.2-
14.3-
14.4-
15.1-
15.2-
15.3-
15.4-
16.1-
16.2-
16.3-
16.4-
17.1-
17.2-
17.3-
17.4-
18.1-
18.2-
18.3-
18.4-
19.1-
19.2-
19.3-
19.4-
20.1-
20.2-
20.3-
20.4-

kiếm tiên kỳ hiệp
Tập 1:

Tập 2:

Tập 3:

Tập 4:

Tập 5:

Tập 6:

Tập 7:

Tập 8:

Tập 9:

Tập 10:

Tập 11:

Tập 12:

Tập 13:

Tập 14:

Tập 15:

Tập 16:

Tập 17:

Tập 18:

Tập 19:

Tập 20:

Tập 21:

Tập 22:

Tập 23:

Tập 24:

Tập 25:

Tập 26:

Tập 27:

Tập 28:

Tập 29:

Tập 30:

Tập 31:

Tập 32:

Tập 33:

Tập 34end:


lục chỉ cầm ma


tinh võ trần chan
Tập 1

Tập 2

Tập 3

Tập 4

Tập 5

Tập 06

Tập 07

Tâp 08

Tập 09

Tập 10

Tập 11

Tập 12

Tâp 13

Tập 14

Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19

Tập 20

Tập 21

Tập 22

Tập 23

Tập 24

Tập 25

Tập 26

Tập 27

Tập 28

Tập 29

Tập 30 END (hết phim)


thập bát la hán
Tập 01
Tập 02
Tập 03
Tập 04
Tập 05
Tập 06
Tập 07
Tập 08
Tập 09
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47
Tập 48
Tập 49
Tập 50

phim cu: tuyết sơn phi hồ
DVD1 :

DVD2 :

DVD3 :

DVD4 :

DVD5 :

DVD6 :

DVD7 :

DVD8 :

DVD9 :

DVD10E :


su phụ hoàng phi hùng


ThIêN LONG HIệP KHáCH


kiếm ma đọc cô cầu bại
T1
001
002
003
004
005
006
T2
001
002
003
004
005
006
007
T3
001
002
003
004
005
006
007
T4
001
002
003
004
005
006
007
T5
001
002
003
004
005
006
007
T6
001
002
003
004
005
006
T7
001
002
003
004
005
006
T8
001
002
003
004
005
006
007
T9
001
002
003
004
005
006
T10
001
002
003
004
005
006
007
008

nguyệt tròn thần đao

tân vĩnh xuân quyền 2007
TAP 1 FULL:
TAP 2 FULL:
TAP 3 FULL:
TAP 4 FULL:
TAP 5 FULL:
TAP 6 FULL:
TAP 7 FULL:
TAP 8 FULL:
TAP 9 FULL:
TAP 10 FULL:
TAP 11 FULL:
TAP 12 FULL:
TAP 13 FULL:
TAP 14 FULL:
TAP 15 FULL:
TAP 16 FULL:
TAP 17 FULL:
TAP 18 FULL:
TAP 19 FULL:
TAP 20 FULL:
TAP 21 FULL:
TAP 22 FULL:
TAP 23 FULL:
TAP 24 FULL:
TAP 25 FULL:
TAP 26 FULL:
TAP 27 FULL:
TAP 28 FULL:
TAP 29 FULL:
TAP 30 FULL:
TAP 31 FULL:
TAP 32 FULL:
TAP 33 FULL:
TAP 34 FULL:
TAP 35 FULL:
TAP 36 FULL:
TAP 37 FULL:
TAP 38 FULL:
TAP 39 FULL:
TAP 40 FULL:

còn tiếp.............

User posted comments

phuongtu is Offlinephuongtu says - 10th February 2009 - 08:29 AM
thank you

bs098 is Offlinebs098 says - 11th February 2009 - 10:59 PM
chu rap oi phim thanh kiem tim long 11bi hu roi ban co the sua lai dum duoc ko vay?cho tieu de hoi phim nay co bao nhieu tap vay,cam on chu rap nhieu

luanvu is Offlineluanvu says - 14th February 2009 - 11:02 PM
Thanks for sharing

dragon10 is Offlinedragon10 says - 15th February 2009 - 01:13 AM
CAM ON NHIEU

phuongtu is Offlinephuongtu says - 17th February 2009 - 11:42 PM
thank you

thanhvy17us is Offlinethanhvy17us says - 27th July 2009 - 03:19 PM
wow hay quá tàng là phim hay ko , thanks bạn nhiều nha

thienloan90 is Offlinethienloan90 says - 27th July 2009 - 05:55 PM
Chủ rạp có nhiều phim ddánh ddấm quá , cám ơn nhiều nha .

thienloan90 is Offlinethienloan90 says - 27th July 2009 - 05:56 PM

Originally posted by thienloan90 @ Jul 27 2009, 05:55 PM

Chủ rạp có nhiều phim đánh đấm quá , cám ơn nhiều nha .merlynda is Offlinemerlynda says - 1st January 2011 - 04:36 PM
cam on ban da shared movies, ban lam on reup lai cho minh film "VAN HAI NGOC CUNG DUYEN" cho nhung tap cuoi duoc k a? thanks a lot... have a wonderful new years to u and to everyone...

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to