Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Chiếc Cân Định Mệnh 16/16 AVI USLT

Posted by Vodanh - 27th May 2009 - 05:27 AM


Starring:
Song Chang Ee, Lee Sang Yoon, Kim Yoo Mi, Jeon Hye Bin....

Link sưu tầm. Credit to traitimbenle. Thank you

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

11
12
13
14
15
16End


User posted comments

kdbsaigon is Offlinekdbsaigon says - 16th June 2009 - 05:54 PM
Hi TuyếtTrâm 31
Bạn bắt đầu xem thử tập 1 chưa, âm thanh rất là kỳ. tiếng hàn quốc và tiếng việt nói chung một lần. Check thử dùm đi. thanks.

kdbsaigon is Offlinekdbsaigon says - 16th June 2009 - 05:54 PM
Hi TuyếtTrâm 31
Bạn bắt đầu xem thử tập 1 chưa, âm thanh rất là kỳ. tiếng hàn quốc và tiếng việt nói chung một lần. Check thử dùm đi. thanks.

tuyetram301 is Offlinetuyetram301 says - 21st June 2009 - 08:54 PM
Hi, kdbsaigon..!
Mình xem phim thấy có vấn đề gì đâu? âmthanh nghe vậy, theo mình là tạm ổn.
Chỉ có vấn đề về lôngtiếng mà thôi. Mình nghe tiêngViệt cũng vài chục năm rồi mà nghe có lúc không kịp và không hiểu..., phải theo dõi diễn biến trên phim để đoán
Thân,...

SongCuuLong is OfflineSongCuuLong says - 14th January 2010 - 03:03 AM
Cám ơn nhiều lắm! Công phu lắm!

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to