Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Chuyên Gia Đàm Phán 30/30 AVI + ISO USLT TVB

Posted by Vodanh - 20th June 2009 - 05:49 PMEnglish title: Take My Word For It.

Diễn viên: Âu Dương Chấn Hoa, Quách Khả Doanh, Trương Trí Lâm, Văn Tụng Nhàn, Trần Hào

Links sưu tầm

AVI:

01a
01b

02a
02b

03a
03b

04a
04b

05a
05b

06a
06b

07a
07b

08a
08b

09a
09b

10a
10b

11a
11b

12a
12b

13a
13b

14a
14b

15a
15b

16a ==> .wmv
16b ==> .wmv

17 ==> .wmv

18a
18b

19a
19b

20a
20b

21a
21b

22a
22b

23a
23b

24 ==> .wmv

25a
25b

26a
26b

27a
27b

28a
28b

29a
29b

30a
30b


ISO:

DVD 1 Folder:

DVD 2 Folder:

DVD 3 Folder:

DVD 4 Folder:

DVD 5 Folder:

DVD 6 END Folder:


XEM ONLINE: http://iphim.tv/view-1373-Chuyen-Gia-Dam-P...g-Chan-Hoa.html

User posted comments

newbieth is Offlinenewbieth says - 22nd June 2009 - 09:20 PM
11-20

KimYeeLong is OfflineKimYeeLong says - 24th June 2009 - 02:12 PM
làm sao có nhiều tập chỉ nói tiếng tàu không dzậy?
Thanks

newbieth is Offlinenewbieth says - 24th June 2009 - 05:54 PM
không phải nói tiếng tàu đâu mà lồng tiếng bị sót tiếng tàu (2 tiếng cùng 1 lúc), hơi annoy nhưng mà nghe được tiếng việt mà

newbieth is Offlinenewbieth says - 29th June 2009 - 12:29 AM
trọn bộ

nguyenhao is Offlinenguyenhao says - 29th June 2009 - 02:10 PM
Cam On Chu Rap Nhieu

dragon10 is Offlinedragon10 says - 19th October 2009 - 11:35 PM
cam on nhieu

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to