Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Nhân Vật Nguy Hiểm (USLT) - 30/30 tập AVI

Posted by mietmai - 1st October 2009 - 01:03 PM


Những vụ án nổi tiếng như "kiêu Hùng Hồng Kông", "Khách Sạn Bát Tiên". Vụ án song thây ở Bảo Mã Sơn. Hiệu Trưởng đốt thây. Đầu người đầu búp bê ...v.v...

Trong những vụ án đó, những kẻ hành hung đều là những nhân vật nguy hiểm. Ông Tịnh Tinh, một cố vấn và điều khiển chương trình "Những Nhân Vật Nguy Hiểm" đã mang từng vụ án làm sống lại trước mắt khán giả .

Ông Tịnh Tinh đã diều dắt khán giả cùng tìm hiểu động cơ phạm pháp, những thay đổi tâm lý. Ngoài ra , còn dựa trên gốc độ tình cảm và luật pháp để phân tích những khác biệt giữa nhân tánh và thú tánh của con người .

Format: 704 x 528
Dạng: AVI (Xvid)
Dung lượng: 410 MB / epsFolder:

User posted comments

quanglam is Offlinequanglam says - 6th October 2009 - 03:06 AM
Chân thành cám ơn Bạn nhiều.

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to