Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Hoàn Châu Cát Cát 1, 2, 3 DVDRip AVI + ISO

Posted by newbieth - 21st October 2009 - 06:02 PMLink sưu tầm. Credit to BigNick

Phần 1 (24 tập):

Tập 1
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 2
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 3
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 4
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 5
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 6
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 7
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 8
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 9
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 10
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 11
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 12
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 13
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 14
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 15
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 16
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 17
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 18
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 19
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 20
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 21
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 22
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 23
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 24End
1)
2)
3)
4)
5)

DVD ISO Image: Part I
DVD 1 & 2 :
DVD 3 & 4:
DVD 5 & 6:
DVD 7 & 8:
DVD 9 &10:
Dvd 11&12:


Phần 2 (48 tập):

Tập 1
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 2
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 3
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 4
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 5
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 6
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 7
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 8
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 9
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 10
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 11
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 12
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 13
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 14
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 15
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 16
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 17
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 18
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 19
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 20
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 21
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 22
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 23
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 24
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 25
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 26
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 27
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 28
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 29
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 30
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 31
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 32
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 33
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 34
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 35
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 36
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 37
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 38
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 39
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 40
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 41
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 42
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 43- re-uploaded 12/25/07
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 44
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 45
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 46
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 47
1)
2)
3)
4)
5)
Tập 48 End
1)
2)
3)
4)
5)

ISO Retail Image:
DVD1&2:
DVD3&4:
DVD5&6:
DVD7&8:
DVD9&10:
DVD11&12:
DVD13&14:
DVD15&16:
DVD17&18:
DVD19&20:
DVD21&22:
DVD23&24:

User posted comments

newbieth is Offlinenewbieth says - 21st October 2009 - 06:04 PM
Phần 3:

DVD1 Divx format
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
DVD 2 divx format
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
DVD 3 divx format
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
DVD 4 divx format
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
DVD 5 divx format
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
DVD 6 divx format
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
DVD 7 divx format
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
DVD 8 divx format
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
DVD 9 divx format
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
DVD 10 divx format
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
DVD 11 divx format
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
DVD 12 divx format End
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)


12 DVD Retail ISO Format Phần 3
DVD1-2:
DVD3-4:
DVD5:
DVD6-12:

kiemkhach004 is Offlinekiemkhach004 says - 7th September 2010 - 04:29 AM
Bạn ơi, phần 3 file 008 và 011 dead rồi, bạn upload lại giùm được khong vậy? Cảm ơn bạn!

lamlam3112 is Offlinelamlam3112 says - 28th October 2010 - 05:23 AM
Chu rap oi oi!
Xin chu rap vui long cho Lam Lam xin 2 links 8 va 11 cua DVD 12 Phan 3 nha chu rap!
Lam Lam Thanh That cam on chu rap that la nhieu va nhieu lam lam !

bambibuon is Offlinebambibuon says - 28th October 2010 - 01:04 PM
Cam on ban da cho coi lai bo phim noi tieng nay, bo him nay vui nhon ca nha deu thich, nhat la may em nho co co hoi hoc duoc tieng Viet.
Thank you.

mimosausa is Offlinemimosausa says - 25th September 2012 - 06:51 AM
link chết hết rồi

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to