Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Ỷ Thiên Đồ Long Ký [2009] PĐ Việt ngữ 40 Tập MKV

Posted by ThaiBaoA - 29th November 2009 - 12:31 AM

Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2009

Diễn viên :

Đặng Siêu - Vô Kỵ
An Dĩ Hiên - Triệu Mẫn
Lưu Cạnh - Chỉ Nhược
Hà Trác Ngôn - Tiểu Chiêu
Lý Thuấn - Đinh Mẫn Quân
Trương Mông - Thù Nhi ( Ân Ly)
Vương Viện Khả - Ân Tố Tố
Lộ Thần - Dương Bất Hối
Ngô Hiểu Đông - Dương Tiêu
Trương Trí Nghiêu - Trương Thúy Sơn
Vương Thanh Hoa - Diệt Tuyệt sư thái
Vương Cửu Thắng - Ân Lê Đình
Lý Thái - Tống Thanh Thư
Mã Linh - Kim Hoa Bà Bà
Lý Minh - Vi Nhất Tiếu
Hà Giai Di - Kỷ Hiểu Phù
Lưu Thi Thi - Hoàng Sam nữ tử
Tang Kim Sinh - Tạ Tốn
Hạ Vũ - Chu Cửu Chân
Trâu Tông Thắng - Vệ Bích
Trần Kế Minh - Tống Viễn Kiều
Vu Thừa Huệ - Trương Tam Phong
Trương Kỷ Trung - Nhữ Dương Vương
Đàm Phi Linh - Thành Côn
Sub Việt Trọn bộ:

Tập 01:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 02:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 03:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 04:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 05:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 06:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 07:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 08:
001:
002: Unrar
003:
004:
Sub Việt:
Tập 09:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 10:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 11:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 12:
001:
001:
002:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 13:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 14:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 15:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 16:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 17:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 18:
001:
002:
003:
004:
005:
Sub Việt:
Tập 19:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Sub Việt:
Tập 20:
001: Unrar
002:
003:
004:
Sub Việt:
Sub Việt:
Tập 21:
001:
002:
003:
004: Unrar
Sub Việt:
Tập 22:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 23:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 24:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 25:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 26:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 27:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 28:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 29:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 30:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 31:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 32:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 33:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 34:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 35:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 36:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 37:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 38:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 39:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:
Tập 40:
001:
002:
003:
004:
Sub Việt:User posted comments

quan905 is Offlinequan905 says - 2nd December 2009 - 09:01 PM
thank you sooo much!
you the best!

perles2 is Offlineperles2 says - 16th December 2009 - 07:40 AM
thankssssssssssssssss

Co1Khong2 is OfflineCo1Khong2 says - 22nd December 2010 - 09:15 AMCo1Khong2 is OfflineCo1Khong2 says - 22nd December 2010 - 09:16 AMYou must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to