Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Song Đức Nữ Vương

Posted by trieuvanky - 3rd January 2010 - 11:11 AM
[B]Song Đức Nữ Vương

Lich Sử Hàn Quốc (MBC 2009) - US Lồng Tiếng - HDTV 62 Tập

Cast:
Lee Yo Won as Princess Duk Man / later Queen Seon Duk
Nam Ji Hyun as Young Princess Duk Man
Ko Hyun Jung as Lady Mi Shil
UEE as young Mi Shil
Uhm Tae Woong as Kim Yoo Shin
Lee Hyun Woo as young Kim Yoo Shin

Synopsis :
King Jinpyeong did not have any sons to name as a successor to his throne. Thus he named his eldest daughter, Princess Duk Man, to be his successor. The drama will be about the life of Princess Duk Man who was later known as Queen Seon Duk, the first Queen of Silla.

AVI HDTV Version
Links Mega:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

11
12
13
14
15
16
17
-Hết Part I-


Bước qua năm mới, mời các bạn xem bô phim lịch sữ kim chi vĩ đại rất hay. Happy New De

Xem Online: Video

01 http://www.megavideo.com/?d=MCXXB5GN

User posted comments

xoxo is Offlinexoxo says - 3rd January 2010 - 03:13 PM
Thank you so much!!

Btw, tập 16 bị unavailable roi trieuvanky.

syracuse is Offlinesyracuse says - 3rd January 2010 - 03:36 PM
tap 16 check thay ok ma, ban thu lai di

slimman1960 is Offlineslimman1960 says - 3rd January 2010 - 06:04 PM
Cám ơn chủ rạp chia sẻ phim .

Mến chúc năm mới vui may, an mạnh nha.

ngtthuy is Offlinengtthuy says - 5th January 2010 - 08:25 AM
01.1: http://hotfile.com/dl/22554341/5777a26/SDNV_01.avi.001.html
01.2: http://hotfile.com/dl/22554486/dcb8273/SDNV_01.avi.002.html
02.1: http://hotfile.com/dl/22728388/d4fa581/SDNV_02.avi.001.html
02.2: http://hotfile.com/dl/22728483/30d8c48/SDNV_02.avi.002.html
03.1: http://hotfile.com/dl/22723051/df627c6/SDNV_03.avi.001.html
03.2: http://hotfile.com/dl/22723120/00f3c39/SDNV_03.avi.002.html
04.1: http://hotfile.com/dl/22728882/db95470/SDNV_04.avi.001.html
04.2: http://hotfile.com/dl/22728971/85f7764/SDNV_04.avi.002.html
05.1: http://hotfile.com/dl/22734791/744688f/SDNV_05.avi.001.html
05.2: http://hotfile.com/dl/22734879/e32d5aa/SDNV_05.avi.002.html
06.1: http://hotfile.com/dl/22777896/0630e60/SDNV_06.avi.001.html
06.2: http://hotfile.com/dl/22778032/c3e8be8/SDNV_06.avi.002.html
07.1: http://hotfile.com/dl/22779617/a9f7e44/SDNV_07.avi.001.html
07.2: http://hotfile.com/dl/22780112/e96a2ca/SDNV_07.avi.002.html
08.1: http://hotfile.com/dl/22780396/ac33dcd/SDNV_08.avi.001.html
08.2: http://hotfile.com/dl/22781196/e08a52b/SDNV_08.avi.002.html
09.1: http://hotfile.com/dl/22799117/c77378e/SDNV_09.avi.001.html
09.2: http://hotfile.com/dl/22800087/97748c4/SDNV_09.avi.002.html
10.1: http://hotfile.com/dl/22804681/dcbb2d6/SDNV_10.avi.001.html
10.2: http://hotfile.com/dl/22805223/811d31a/SDNV_10.avi.002.html
11.1: http://hotfile.com/dl/22939144/52175b6/SDNV_11.avi.001.html
11.2: http://hotfile.com/dl/22939422/566509e/SDNV_11.avi.002.html
12.1: http://hotfile.com/dl/22921821/b5c9fdc/SDNV_12.avi.001.html
12.2: http://hotfile.com/dl/22921875/0bd1322/SDNV_12.avi.002.html
13.1: http://hotfile.com/dl/22935814/e3da7db/SDNV_13.avi.001.html
13.2: http://hotfile.com/dl/22935928/f09a6e0/SDNV_13.avi.002.html
14.1: http://hotfile.com/dl/22944611/18679fd/SDNV_14.avi.001.html
14.2: http://hotfile.com/dl/22945103/03d7ea5/SDNV_14.avi.002.html
15.1: http://hotfile.com/dl/22947135/6c2c8ca/SDNV_15.avi.001.html
15.2: http://hotfile.com/dl/22947199/f594778/SDNV_15.avi.002.html
16.1: http://hotfile.com/dl/22957463/04619cd/SDNV_16.avi.001.html
16.2: http://hotfile.com/dl/22957554/62f9113/SDNV_16.avi.002.html
17.1: http://hotfile.com/dl/22951048/b0256b0/SDNV_17.avi.001.html
17.2: http://hotfile.com/dl/22951631/44e4481/SDNV_17.avi.002.html


01 : http://www.midupload.com/d2kuml1bhmlx
02 : http://www.midupload.com/2hcfz7bb1qdn
03 : http://www.midupload.com/tbkepo007443
04 : http://www.midupload.com/x1ys59hsvvb6
05 : http://www.midupload.com/a65fajjcr0pt
06 : http://www.midupload.com/gcibtm75wlmh
07 : http://www.midupload.com/w7xqx86duw9e
08 : http://www.midupload.com/7x22zzlrq2vl
09 : http://www.midupload.com/zxoqhatfs3z0
10 : http://www.midupload.com/3jae2uf6sn2s
11 : http://www.midupload.com/pi1ss6ch66oo
12 : http://www.midupload.com/ci25c7llc7rm
13 : http://www.midupload.com/z146c13ynoiy
14 : http://www.midupload.com/0yz5ix9ej63x
15 : http://www.midupload.com/wkvnek33bkfr
16 : http://www.midupload.com/qwvy5l8iln1i
17 : http://www.midupload.com/pw8q68105fav

mont_thuduc is Offlinemont_thuduc says - 5th January 2010 - 09:14 AM
cam on da upload film. Chuc mung nam mo, nhieu suc khoe.

timtrand09 is Offlinetimtrand09 says - 21st January 2010 - 12:58 AM
Cam on Trivanky that nhieu. Khi nao co nhung tap tiep theo, xin trieuvaky post cho anh em coi tiep tuc.

be_ck is Offlinebe_ck says - 24th January 2010 - 01:26 AM
thank you post, con tiep theo kg vay, hay la nhieu la het phim roi.

thuanhố is Offlinethuanhố says - 30th January 2010 - 11:03 PM
Cam on ban nhieu. Khi nao co phan 2 cho minh cxin 1 ve nha

pleiku88 is Offlinepleiku88 says - 31st January 2010 - 05:52 PM
Cám ơn Chủ rạp nhiều nha........

frankfort is Offlinefrankfort says - 2nd February 2010 - 07:01 AM
Cám ơn ban rất nhiều

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to