Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Song Đức Nữ Vương

Posted by trieuvanky - 3rd January 2010 - 11:11 AM
[B]Song Đức Nữ Vương

Lich Sử Hàn Quốc (MBC 2009) - US Lồng Tiếng - HDTV 62 Tập

Cast:
Lee Yo Won as Princess Duk Man / later Queen Seon Duk
Nam Ji Hyun as Young Princess Duk Man
Ko Hyun Jung as Lady Mi Shil
UEE as young Mi Shil
Uhm Tae Woong as Kim Yoo Shin
Lee Hyun Woo as young Kim Yoo Shin

Synopsis :
King Jinpyeong did not have any sons to name as a successor to his throne. Thus he named his eldest daughter, Princess Duk Man, to be his successor. The drama will be about the life of Princess Duk Man who was later known as Queen Seon Duk, the first Queen of Silla.

AVI HDTV Version
Links Mega:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

11
12
13
14
15
16
17
-Hết Part I-


Bước qua năm mới, mời các bạn xem bô phim lịch sữ kim chi vĩ đại rất hay. Happy New De

Xem Online: Video

01 http://www.megavideo.com/?d=MCXXB5GN

User posted comments

trieuvanky is Offlinetrieuvanky says - 21st February 2010 - 11:42 PM
Khi nao co phan 2 tvk se post len cho cac ban xem, cam on tat ca da vao xem. happy new year & best wish 4 all .

timtrand09 is Offlinetimtrand09 says - 22nd February 2010 - 08:00 PM
Cam on TVK. Hy vong TVK co phan hai som de post cho anh em dl. Chuc TVK luon manh khoe.

cp10 is Offlinecp10 says - 27th February 2010 - 12:47 AM
thanks

heroness is Offlineheroness says - 28th February 2010 - 09:24 AM
CÁM ƠN BẠN TRƯỚC, MÌNH CŨNG ĐANG GIỀNG, TỚI HỒI GAY CẤN HẾT PHIM, LÀM BUỒN HIU, HIHI

trieuvanky is Offlinetrieuvanky says - 7th March 2010 - 12:22 PM
hong co' chi tu hai vai huynh de, minh co gi hay thi se lien share cung quy ban. chuc ban muon co nhieu suc khoe.

tysanh is Offlinetysanh says - 15th March 2010 - 08:46 AM
thank you

ngtthuy is Offlinengtthuy says - 16th March 2010 - 04:44 PM
Link folder :

http://hotfile.com/list/238143/64e19dc

http://www.midupload.com/jennythuy/959/SongDucNuVuong

Link sẽ được cập nhật ngay khi có các tập mới

01.1: http://hotfile.com/dl/22554341/5777a26/SDNV_01.avi.001.html
01.2: http://hotfile.com/dl/22554486/dcb8273/SDNV_01.avi.002.html
02.1: http://hotfile.com/dl/22728388/d4fa581/SDNV_02.avi.001.html
02.2: http://hotfile.com/dl/22728483/30d8c48/SDNV_02.avi.002.html
03.1: http://hotfile.com/dl/22723051/df627c6/SDNV_03.avi.001.html
03.2: http://hotfile.com/dl/22723120/00f3c39/SDNV_03.avi.002.html
04.1: http://hotfile.com/dl/22728882/db95470/SDNV_04.avi.001.html
04.2: http://hotfile.com/dl/22728971/85f7764/SDNV_04.avi.002.html
05.1: http://hotfile.com/dl/22734791/744688f/SDNV_05.avi.001.html
05.2: http://hotfile.com/dl/22734879/e32d5aa/SDNV_05.avi.002.html
06.1: http://hotfile.com/dl/22777896/0630e60/SDNV_06.avi.001.html
06.2: http://hotfile.com/dl/22778032/c3e8be8/SDNV_06.avi.002.html
07.1: http://hotfile.com/dl/22779617/a9f7e44/SDNV_07.avi.001.html
07.2: http://hotfile.com/dl/22780112/e96a2ca/SDNV_07.avi.002.html
08.1: http://hotfile.com/dl/22780396/ac33dcd/SDNV_08.avi.001.html
08.2: http://hotfile.com/dl/22781196/e08a52b/SDNV_08.avi.002.html
09.1: http://hotfile.com/dl/22799117/c77378e/SDNV_09.avi.001.html
09.2: http://hotfile.com/dl/22800087/97748c4/SDNV_09.avi.002.html
10.1: http://hotfile.com/dl/22804681/dcbb2d6/SDNV_10.avi.001.html
10.2: http://hotfile.com/dl/22805223/811d31a/SDNV_10.avi.002.html
11.1: http://hotfile.com/dl/22939144/52175b6/SDNV_11.avi.001.html
11.2: http://hotfile.com/dl/22939422/566509e/SDNV_11.avi.002.html
12.1: http://hotfile.com/dl/22921821/b5c9fdc/SDNV_12.avi.001.html
12.2: http://hotfile.com/dl/22921875/0bd1322/SDNV_12.avi.002.html
13.1: http://hotfile.com/dl/22935814/e3da7db/SDNV_13.avi.001.html
13.2: http://hotfile.com/dl/22935928/f09a6e0/SDNV_13.avi.002.html
14.1: http://hotfile.com/dl/22944611/18679fd/SDNV_14.avi.001.html
14.2: http://hotfile.com/dl/22945103/03d7ea5/SDNV_14.avi.002.html
15.1: http://hotfile.com/dl/22947135/6c2c8ca/SDNV_15.avi.001.html
15.2: http://hotfile.com/dl/22947199/f594778/SDNV_15.avi.002.html
16.1: http://hotfile.com/dl/22957463/04619cd/SDNV_16.avi.001.html
16.2: http://hotfile.com/dl/22957554/62f9113/SDNV_16.avi.002.html
17.1: http://hotfile.com/dl/22951048/b0256b0/SDNV_17.avi.001.html
17.2: http://hotfile.com/dl/22951631/44e4481/SDNV_17.avi.002.html
18.1: http://hotfile.com/dl/32972920/44a3920/Son...18.avi.001.html
18.2: http://hotfile.com/dl/32973910/6d07abc/Son...18.avi.002.html
19.1: http://hotfile.com/dl/32973819/3ba21f8/Son...19.avi.001.html
19.2: http://hotfile.com/dl/32973768/52e1c00/Son...19.avi.002.html
20.1: http://hotfile.com/dl/32976004/bab6633/Son...20.avi.001.html
20.2: http://hotfile.com/dl/32977983/8635d8a/Son...20.avi.002.html
21.1: http://hotfile.com/dl/33043523/3b07f39/Son...21.avi.001.html
21.2: http://hotfile.com/dl/33043428/ec38cfa/Son...21.avi.002.html
22.1: http://hotfile.com/dl/33033861/cf72167/Son...22.avi.001.html
22.2: http://hotfile.com/dl/33035324/1a9dc29/Son...22.avi.002.html
23.1: http://hotfile.com/dl/33039876/6fbd60f/Son...23.avi.001.html
23.2: http://hotfile.com/dl/33042935/0a8871c/Son...23.avi.002.html


01 : http://www.midupload.com/d2kuml1bhmlx
02 : http://www.midupload.com/2hcfz7bb1qdn
03 : http://www.midupload.com/tbkepo007443
04 : http://www.midupload.com/x1ys59hsvvb6
05 : http://www.midupload.com/a65fajjcr0pt
06 : http://www.midupload.com/gcibtm75wlmh
07 : http://www.midupload.com/w7xqx86duw9e
08 : http://www.midupload.com/7x22zzlrq2vl
09 : http://www.midupload.com/zxoqhatfs3z0
10 : http://www.midupload.com/3jae2uf6sn2s
11 : http://www.midupload.com/pi1ss6ch66oo
12 : http://www.midupload.com/ci25c7llc7rm
13 : http://www.midupload.com/z146c13ynoiy
14 : http://www.midupload.com/0yz5ix9ej63x
15 : http://www.midupload.com/wkvnek33bkfr
16 : http://www.midupload.com/qwvy5l8iln1i
17 : http://www.midupload.com/pw8q68105fav
18.1: http://www.midupload.com/c62cib6ibsjt
18.2: http://www.midupload.com/tgq4dgw3jggn
19.1: http://www.midupload.com/t8j3bh1twdj9
19.2: http://www.midupload.com/4b7z15dohaxu
20.1: http://www.midupload.com/stq8n2dn9jw8
20.2: http://www.midupload.com/km8eativ5z3t
21.1: http://www.midupload.com/m0uhwjxi5s9z
21.2: http://www.midupload.com/j3tp0h6lz52b
22.1: http://www.midupload.com/n2l9si5eao8g
22.2: http://www.midupload.com/nred5ob7q3ot
23.1: http://www.midupload.com/22gydkhgkuq5
23.2: http://www.midupload.com/y62vbfpqebiu

timtrand09 is Offlinetimtrand09 says - 17th March 2010 - 04:34 PM
SONG DUC NU VUONG
Phần 2 : Ngày Nhật Thực Kinh Hoàng (Tap 18-37)
http://www.multiupload.com/MSVQPP4805
http://www.multiupload.com/EOYKQ935XP
http://www.multiupload.com/O97Y1HS2YY
http://www.multiupload.com/ORK4IQNJHS
http://www.multiupload.com/9QMQAKM92R
http://www.multiupload.com/BED4F3F4SF
http://www.multiupload.com/EHN21BFHGA
http://www.multiupload.com/KH6SSO93EC
http://www.multiupload.com/J4KPBDY9JG
http://www.multiupload.com/RLDXMNN6EX
http://www.multiupload.com/KZ3MMB7QY2
http://www.multiupload.com/ILWDON3XKK
http://www.multiupload.com/BCZSM1WCN6
http://www.multiupload.com/FI7YMMJ9W8
http://www.multiupload.com/HQ0WNKI345
http://www.multiupload.com/VEGOLHBXXH
http://www.multiupload.com/6VNB73JE56
http://www.multiupload.com/1YOMFDC8TZ
http://www.multiupload.com/LZHFTQL63E
http://www.multiupload.com/FD5RKZQWR8

Enjoy!

ngtthuy is Offlinengtthuy says - 18th March 2010 - 03:37 PM
Link folder :

http://hotfile.com/list/238143/64e19dc

http://www.midupload.com/jennythuy/959/SongDucNuVuong

01.1: http://hotfile.com/dl/22554341/5777a26/SDNV_01.avi.001.html
01.2: http://hotfile.com/dl/22554486/dcb8273/SDNV_01.avi.002.html
02.1: http://hotfile.com/dl/22728388/d4fa581/SDNV_02.avi.001.html
02.2: http://hotfile.com/dl/22728483/30d8c48/SDNV_02.avi.002.html
03.1: http://hotfile.com/dl/22723051/df627c6/SDNV_03.avi.001.html
03.2: http://hotfile.com/dl/22723120/00f3c39/SDNV_03.avi.002.html
04.1: http://hotfile.com/dl/22728882/db95470/SDNV_04.avi.001.html
04.2: http://hotfile.com/dl/22728971/85f7764/SDNV_04.avi.002.html
05.1: http://hotfile.com/dl/22734791/744688f/SDNV_05.avi.001.html
05.2: http://hotfile.com/dl/22734879/e32d5aa/SDNV_05.avi.002.html
06.1: http://hotfile.com/dl/22777896/0630e60/SDNV_06.avi.001.html
06.2: http://hotfile.com/dl/22778032/c3e8be8/SDNV_06.avi.002.html
07.1: http://hotfile.com/dl/22779617/a9f7e44/SDNV_07.avi.001.html
07.2: http://hotfile.com/dl/22780112/e96a2ca/SDNV_07.avi.002.html
08.1: http://hotfile.com/dl/22780396/ac33dcd/SDNV_08.avi.001.html
08.2: http://hotfile.com/dl/22781196/e08a52b/SDNV_08.avi.002.html
09.1: http://hotfile.com/dl/22799117/c77378e/SDNV_09.avi.001.html
09.2: http://hotfile.com/dl/22800087/97748c4/SDNV_09.avi.002.html
10.1: http://hotfile.com/dl/22804681/dcbb2d6/SDNV_10.avi.001.html
10.2: http://hotfile.com/dl/22805223/811d31a/SDNV_10.avi.002.html
11.1: http://hotfile.com/dl/22939144/52175b6/SDNV_11.avi.001.html
11.2: http://hotfile.com/dl/22939422/566509e/SDNV_11.avi.002.html
12.1: http://hotfile.com/dl/22921821/b5c9fdc/SDNV_12.avi.001.html
12.2: http://hotfile.com/dl/22921875/0bd1322/SDNV_12.avi.002.html
13.1: http://hotfile.com/dl/22935814/e3da7db/SDNV_13.avi.001.html
13.2: http://hotfile.com/dl/22935928/f09a6e0/SDNV_13.avi.002.html
14.1: http://hotfile.com/dl/22944611/18679fd/SDNV_14.avi.001.html
14.2: http://hotfile.com/dl/22945103/03d7ea5/SDNV_14.avi.002.html
15.1: http://hotfile.com/dl/22947135/6c2c8ca/SDNV_15.avi.001.html
15.2: http://hotfile.com/dl/22947199/f594778/SDNV_15.avi.002.html
16.1: http://hotfile.com/dl/22957463/04619cd/SDNV_16.avi.001.html
16.2: http://hotfile.com/dl/22957554/62f9113/SDNV_16.avi.002.html
17.1: http://hotfile.com/dl/22951048/b0256b0/SDNV_17.avi.001.html
17.2: http://hotfile.com/dl/22951631/44e4481/SDNV_17.avi.002.html
18.1: http://hotfile.com/dl/32972920/44a3920/Son...18.avi.001.html
18.2: http://hotfile.com/dl/32973910/6d07abc/Son...18.avi.002.html
19.1: http://hotfile.com/dl/32973819/3ba21f8/Son...19.avi.001.html
19.2: http://hotfile.com/dl/32973768/52e1c00/Son...19.avi.002.html
20.1: http://hotfile.com/dl/32976004/bab6633/Son...20.avi.001.html
20.2: http://hotfile.com/dl/32977983/8635d8a/Son...20.avi.002.html
21.1: http://hotfile.com/dl/33043523/3b07f39/Son...21.avi.001.html
21.2: http://hotfile.com/dl/33043428/ec38cfa/Son...21.avi.002.html
22.1: http://hotfile.com/dl/33033861/cf72167/Son...22.avi.001.html
22.2: http://hotfile.com/dl/33035324/1a9dc29/Son...22.avi.002.html
23.1: http://hotfile.com/dl/33039876/6fbd60f/Son...23.avi.001.html
23.2: http://hotfile.com/dl/33042935/0a8871c/Son...23.avi.002.html
24.1: http://hotfile.com/dl/33201953/99a1b3c/Son...24.avi.001.html
24.2: http://hotfile.com/dl/33201798/02a3778/Son...24.avi.002.html
25.1: http://hotfile.com/dl/33298219/512a74a/Son...25.avi.001.html
25.2: http://hotfile.com/dl/33297418/b957489/Son...25.avi.002.html
26.1: http://hotfile.com/dl/33371809/b5fa5a4/Son...26.avi.001.html
26.2: http://hotfile.com/dl/33368940/726ca8a/Son...26.avi.002.html
27.1: http://hotfile.com/dl/33375773/e748ee5/Son...27.avi.001.html
27.2: http://hotfile.com/dl/33375468/445c31e/Son...27.avi.002.html
28.1: http://hotfile.com/dl/33377373/ad52af9/Son...28.avi.001.html
28.2: http://hotfile.com/dl/33377168/9a4b90a/Son...28.avi.002.html
29.1: http://hotfile.com/dl/33379516/5c0dfe5/Son...29.avi.001.html
29.2: http://hotfile.com/dl/33379204/9f69c6f/Son...29.avi.002.html
30.1: http://hotfile.com/dl/33382264/7fa93a6/Son...30.avi.001.html
30.2: http://hotfile.com/dl/33382081/1bbe01c/Son...30.avi.002.html
31.1: http://hotfile.com/dl/33384336/8b84415/Son...31.avi.001.html
31.2: http://hotfile.com/dl/33385541/4d143e2/Son...31.avi.002.html


01 : http://www.midupload.com/d2kuml1bhmlx
02 : http://www.midupload.com/2hcfz7bb1qdn
03 : http://www.midupload.com/tbkepo007443
04 : http://www.midupload.com/x1ys59hsvvb6
05 : http://www.midupload.com/a65fajjcr0pt
06 : http://www.midupload.com/gcibtm75wlmh
07 : http://www.midupload.com/w7xqx86duw9e
08 : http://www.midupload.com/7x22zzlrq2vl
09 : http://www.midupload.com/zxoqhatfs3z0
10 : http://www.midupload.com/3jae2uf6sn2s
11 : http://www.midupload.com/pi1ss6ch66oo
12 : http://www.midupload.com/ci25c7llc7rm
13 : http://www.midupload.com/z146c13ynoiy
14 : http://www.midupload.com/0yz5ix9ej63x
15 : http://www.midupload.com/wkvnek33bkfr
16 : http://www.midupload.com/qwvy5l8iln1i
17 : http://www.midupload.com/pw8q68105fav
18.1: http://www.midupload.com/c62cib6ibsjt
18.2: http://www.midupload.com/tgq4dgw3jggn
19.1: http://www.midupload.com/t8j3bh1twdj9
19.2: http://www.midupload.com/4b7z15dohaxu
20.1: http://www.midupload.com/stq8n2dn9jw8
20.2: http://www.midupload.com/km8eativ5z3t
21.1: http://www.midupload.com/m0uhwjxi5s9z
21.2: http://www.midupload.com/j3tp0h6lz52b
22.1: http://www.midupload.com/n2l9si5eao8g
22.2: http://www.midupload.com/nred5ob7q3ot
23.1: http://www.midupload.com/22gydkhgkuq5
23.2: http://www.midupload.com/y62vbfpqebiu
24.1: http://www.midupload.com/mfq6mx3uls1x
24.2: http://www.midupload.com/zfdgfvfmg798
25.1: http://www.midupload.com/erz1yoe4z6m4
25.2: http://www.midupload.com/ckkj6oaubodz
26.1: http://www.midupload.com/0kwi5wnzpzjm
26.2: http://www.midupload.com/aafvn6w20jlt
27.1: http://www.midupload.com/ake63rtz6mw1
27.2: http://www.midupload.com/2aqx6awu6yyc
28.1: http://www.midupload.com/qw46gev1odwz
28.2: http://www.midupload.com/585rfke23ga1
29.1: http://www.midupload.com/vqanp0r9vcz1
29.2: http://www.midupload.com/dghwmi17lyrb
30.1: http://www.midupload.com/mw7bxd5ppvp5
30.2: http://www.midupload.com/9c2pwm2xdee4
31.1: http://www.midupload.com/mm4evx33edgg
31.2: http://www.midupload.com/j5t1aoym7pp5

heroness is Offlineheroness says - 30th March 2010 - 01:34 PM
ĐỂ MÌNH GIÚP BẠN 1 TAY

01(tập 18) :
02(tập 19) :
03(tập 20) :
04(tập 21) :
05(tập 22) :
06(tập 23) :
07(tập 24) :
08(tập 25) :
09(tập 26) :
10(tập 27) :
11(tập 28) :
12(tập 29) :
13(tập 30) :
14(tập 31) :
15(tập 32) :
16(tập 33) :
17(tập 34) :
18(tập 35) :
19(tập 36) :
20(tập 37end) :

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to