Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com VietKungFu Info's Greeting
lam on bo' thi' va`i do`ng

Posted by abcdefghijk - 13th March 2010 - 12:10 PM
ACE nao giau co cho minh xin vai dong mua do` an, da~ may ngay roi chua an gi het .....neu ACE nao tot long xin giup do cho ke~ ngheo doi nay may dong de choi bau cua

User posted comments

tuanphong05 is Offlinetuanphong05 says - 13th March 2010 - 06:44 PM
HIHI có cái ban lạc vào đây nữa

Cờ bạc là bác thằng ......

chúc mai mắn

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to