Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Nữ Bác Sĩ (HDTV 720P 16/16Eps) [KOR] OB/GYN Doctors

Posted by funnyman02 - 28th July 2010 - 09:24 PM


01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

User posted comments

jennythai is Offlinejennythai says - 29th July 2010 - 02:22 AM
woww phim hay @@ cho jenny xin một vé nghen bạn @@ cám ơn nhiều nghen @@ cái này jenny thấy nposter hay ghê @@@ tài tử nhìn đẹp @@ cám ơn chủ rạp

tx7y is Offlinetx7y says - 29th July 2010 - 02:32 AM
New Link Download :
Bản 720p:
http://uploading.com/files/5ba61c66/NuBacSi.720_01_tx.avi/ 863.2 MB
http://uploading.com/files/521m5mdf/NuBacSi.720_02_tx.avi/ 783.2 MB
http://uploading.com/files/988f9c8e/NuBacSi.720_03_tx.avi/ 813.3 MB
http://uploading.com/files/152cb735/NuBacSi.720_04_tx.avi/ 723.8 MB
http://uploading.com/files/4m7142c5/NuBacSi.720_05_tx.avi/ 884.3 MB
http://uploading.com/files/4a3b626f/NuBacSi.720_06_tx.avi/ 934.1 MB
http://uploading.com/files/c892ed38/NuBacSi.720_07_tx.avi/ 804.6 MB
http://uploading.com/files/8demf9c2/NuBacSi.720_08_tx.avi/ 964.6 MB
http://uploading.com/files/f6e417d9/NuBacSi.720_09_tx.avi/ 865.1 MB
http://uploading.com/files/84m47m9a/NuBacSi.720_10_tx.avi/ 948.5 MB
http://uploading.com/files/mb41cd1b/NuBacSi.720_11_tx.avi/ 886.4 MB
http://uploading.com/files/8c4a3b22/NuBacSi.720_12_tx.avi/ 816.9 MB
http://uploading.com/files/cbb2a4be/NuBacSi.720_13_tx.avi/ 915.6 MB
http://uploading.com/files/956m4cd5/NuBacSi.720_14_tx.avi/ 924.8 MB
http://uploading.com/files/f8dma4ma/NuBacSi.720_15_tx.avi/ 838.1 MB
http://uploading.com/files/db58df48/NuBacS...0_16End_tx.avi/ 917.4 MB

or

http://www.fileserve.com/file/Ddv83We/NuBacSi.720_01_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/cKhwmTE/NuBacSi.720_02_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/r8Ka6Cr/NuBacSi.720_03_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/Xt8e4EA/NuBacSi.720_04_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/jpV7fxv/NuBacSi.720_05_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/w6kMpS4/NuBacSi.720_06_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/XG6DmaG/NuBacSi.720_07_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/QpyntC5/NuBacSi.720_08_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/FG7SBvK/NuBacSi.720_09_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/scmAnaU/NuBacSi.720_10_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/bBXXHeU/NuBacSi.720_11_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/pXPegN9/NuBacSi.720_12_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/sMpYsyZ/NuBacSi.720_13_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/sXxjAPY/NuBacSi.720_14_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/3P5ZAbp/NuBacSi.720_15_tx.avi
http://www.fileserve.com/file/uXzEvsT/NuBa...20_16End_tx.avi


thanks

SongCuuLong is OfflineSongCuuLong says - 29th July 2010 - 08:26 AM

H Loan is OfflineH Loan says - 30th July 2010 - 12:36 AM


Mong chờ Bạn gửi cho Bộ này dẹp quá với link donw Mégaupload ,

Vì H .L không có Rapishare khổ vậy đó ,

Cám ơn Bạn rất nhiều .

H .Loan

tysanh is Offlinetysanh says - 30th July 2010 - 08:31 AM
cam on nhieu nha

asianman is Offlineasianman says - 30th July 2010 - 01:36 PM
bạn ơi cho mình xin một vé với . Thank

slimman1960 is Offlineslimman1960 says - 30th July 2010 - 03:30 PM
WOW!
Thanks for sharing, funnyman.

gaden is Offlinegaden says - 30th July 2010 - 05:32 PM
Mình nghĩ phim này hay đây , mình thích nhâ vạt chính trong phim này thank you các bạn

omgitslylyyy is Offlineomgitslylyyy says - 1st August 2010 - 07:01 PM
i think this would be a good series. korean dramas doesn't have much medical series. this would be a hit! besides i love the actress. (:

xoxo is Offlinexoxo says - 1st August 2010 - 08:41 PM
funnyman -- thank you!!!

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to