Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Something to Read Vườn Thơ
Số "Chẵn" và số "Lẽ"

Posted by ốcsên - 6th August 2010 - 11:44 PM
SỐ CHẴN VÀ SỐ LẼ

Lỡ nhích một chút thôi
Sẽ thành con số lẽ
Một chút nữa biết lùi
Số chẵn kết thành đôi

Cứ sắc nhọn gai góc
Dễ đến với đơn côi
Sưồng xã và bưông thả
Con số lẽ chơi vơi

Chẵn lẻ đan xen mãi
Dãy số - những mảnh đời
Rủi may bao thân phận
Có giống anh và tôi

Anh và tôi ai nhận
Con số lẻ về ai
Sẽ sưốt đời ân hận
Nhớ nhau, trách nhau hoài

Những bất ngờ vô luận

Xuất hiện con số 3

Giữa cuộc tình sâu đậm

Số lẽ sẽ đau buồn./.
---------sign----------- ốc------------

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to