Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Ngôi Sao Hạnh Phúc (20/20Eps-HDTV 720P) [KOR] Pick The Stars

Posted by funnyman02 - 19th September 2010 - 07:24 PM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

User posted comments

tx7y is Offlinetx7y says - 19th September 2010 - 07:27 PM
HD.720 20/20eps

http://uploading.com/files/bfa55c9a/NgoiSaoHP.720_01_tx.avi/ 944.8 MB
http://uploading.com/files/f3cdm38m/NgoiSaoHP.720_02_tx.avi/ 702.1 MB
http://uploading.com/files/5m86e86d/NgoiSaoHP.720_03_tx.avi/ 754.2 MB
http://uploading.com/files/84e3eb99/NgoiSaoHP.720_04_tx.avi/ 657.5 MB
http://uploading.com/files/3c939c81/NgoiSaoHP.720_05_tx.avi/ 682.9 MB
http://uploading.com/files/m6mf8755/NgoiSaoHP.720_06_tx.avi/ 638.0 MB
http://uploading.com/files/5799b155/NgoiSaoHP.720_07_tx.avi/ 654.2 MB
http://uploading.com/files/6f1efma6/NgoiSaoHP.720_08_tx.avi/ 598.0 MB
http://uploading.com/files/e241f8mm/NgoiSaoHP.720_09_tx.avi/ 659.6 MB
http://uploading.com/files/634m6aef/NgoiSaoHP.720_10_tx.avi/ 354.9 MB
http://uploading.com/files/3dmad756/NgoiSaoHP.720_11_tx.avi/ 657.0 MB
http://uploading.com/files/d8c3m992/NgoiSaoHP.720_12_tx.avi/ 532.2 MB
http://uploading.com/files/ca22254e/NgoiSaoHP.720_13_tx.avi/ 531.9 MB
http://uploading.com/files/7b8bm9d4/NgoiSaoHP.720_14_tx.avi/ 621.0 MB
http://uploading.com/files/926fmbfd/NgoiSaoHP.720_15_tx.avi/ 580.3 MB
http://uploading.com/files/dm2c555b/NgoiSaoHP.720_16_tx.avi/ 611.4 MB
http://uploading.com/files/ec924385/NgoiSaoHP.720_17_tx.avi/ 569.9 MB
http://uploading.com/files/18fe3939/NgoiSaoHP.720_18_tx.avi/ 515.0 MB
http://uploading.com/files/fm6c3ef4/NgoiSaoHP.720_19_tx.avi/ 508.8 MB
http://uploading.com/files/f7aec372/NgoiSa...0_20End_tx.avi/ 630.0 MB

thanks funny

ngtthuy is Offlinengtthuy says - 29th September 2010 - 12:22 AM
Link folder :


http://hotfile.com/list/855826/d54366d

http://www.enterupload.com/users/jennythuy...NgoiSaoHanhPhuc

Link enterupload limit 3000MB/day, các bạn nên đang ký nhiều nick để dl được nhiều hơn

Xem online :

http://www.vidxden.com/users/jennythuy/2238/NgoiSaoHanhPhuc

bambibuon is Offlinebambibuon says - 4th October 2010 - 08:22 PM
Phim cua Han quoc da dang qua, noi dung bo phim nay phai chiu kho theo doi thi may thay duoc nhung tinh tiet hay cua no. cam on Ban Funyman nhe!

thangbomvietnam is Offlinethangbomvietnam says - 28th October 2010 - 04:23 PM
Hình như tập 10 chỉ có only 350M thôi fải không? Cám ơn rất nhiều đã cho mình 1 vé

gaden is Offlinegaden says - 10th December 2010 - 07:27 PM
Thank you bạn phim này coi hay lắm, nội dung hay ,cảm động, mấy nhóc tì dễ thương.

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to