Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Kẻ Sở Khanh (17/17Eps-HDTV 720P ) [KOR] Bad Guy

Posted by funnyman02 - 3rd October 2010 - 11:47 PM


01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

User posted comments

lethanhha is Offlinelethanhha says - 4th October 2010 - 03:36 AM
Chào bạn, mình tim bộ này đã lâu. Rất cảm ơn bạn đã port. Phim rất hay

tx7y is Offlinetx7y says - 4th October 2010 - 06:27 AM
Bản HDTV720
http://uploading.com/files/9bf4m2d5/KeSoKhanh.720_01_tx.avi/ 988.0 MB
http://uploading.com/files/me4dm646/KeSoKhanh.720_02_tx.avi/ 864.9 MB
http://uploading.com/files/3e44ee7d/KeSoKhanh.720_03_tx.avi/ 819.4 MB
http://uploading.com/files/efcm49e2/KeSoKhanh.720_04_tx.avi/ 620.7 MB
http://uploading.com/files/af4eammb/KeSoKhanh.720_05_tx.avi/ 777.5 MB
http://uploading.com/files/aa7dd1c8/KeSoKhanh.720_06_tx.avi/ 738.1 MB
http://uploading.com/files/m5919a8m/KeSoKhanh.720_07_tx.avi/ 721.6 MB
http://uploading.com/files/7b8d846m/KeSoKhanh.720_08_tx.avi/ 908.6 MB
http://uploading.com/files/m5746eb2/KeSoKhanh.720_09_tx.avi/ 733.4 MB
http://uploading.com/files/m7bcbc25/KeSoKhanh.720_10_tx.avi/ 676.1 MB
http://uploading.com/files/c168e449/KeSoKhanh.720_11_tx.avi/ 555.5 MB
http://uploading.com/files/8bf8a36m/KeSoKhanh.720_12_tx.avi/ 876.4 MB
http://uploading.com/files/3fbc743a/KeSoKhanh.720_13_tx.avi/ 644.5 MB
http://uploading.com/files/111a13ad/KeSoKhanh.720_14_tx.avi/ 552.1 MB
http://uploading.com/files/a2mb57f8/KeSoKhanh.720_15_tx.avi/ 615.9 MB
http://uploading.com/files/246m1emc/KeSoKhanh.720_16_tx.avi/ 659.0 MB
http://uploading.com/files/c8d1dm5c/KeSoKh...0_17End_tx.avi/ 751.9 MB
17/17Eps

Bản DVDRip
http://uploading.com/files/3e1ccfe7/01_KeS..._DVDRip_tx.avi/ 553.0 MB
http://uploading.com/files/dcf25ea2/02_KeS..._DVDRip_tx.avi/ 552.7 MB
http://uploading.com/files/c8m49275/03_KeS..._DVDRip_tx.avi/ 554.8 MB
http://uploading.com/files/714ea5a5/04_KeS..._DVDRip_tx.avi/ 542.6 MB
http://uploading.com/files/f3ef95mf/05_KeS..._DVDRip_tx.avi/ 549.2 MB
http://uploading.com/files/8e7346cd/06_KeS..._DVDRip_tx.avi/ 550.2 MB
http://uploading.com/files/31a8b5a7/07_KeS..._DVDRip_tx.avi/ 555.4 MB
http://uploading.com/files/ma264am5/08_KeS..._DVDRip_tx.avi/ 554.4 MB
http://uploading.com/files/179mb9f1/09_KeS..._DVDRip_tx.avi/ 555.0 MB
http://uploading.com/files/2ca727e5/10_KeS..._DVDRip_tx.avi/ 555.6 MB
http://uploading.com/files/74333e12/11_KeS..._DVDRip_tx.avi/ 555.0 MB
http://uploading.com/files/a4bdfdm3/12_KeS..._DVDRip_tx.avi/ 554.9 MB
http://uploading.com/files/ae37432d/13_KeS..._DVDRip_tx.avi/ 555.7 MB
http://uploading.com/files/788ec2c9/14_KeS..._DVDRip_tx.avi/ 554.3 MB
http://uploading.com/files/38am8b72/15_KeS..._DVDRip_tx.avi/ 554.2 MB
http://uploading.com/files/798198a6/16_KeS..._DVDRip_tx.avi/ 554.9 MB
http://uploading.com/files/cm5mf9b6/17End_..._DVDRip_tx.avi/ 554.4 MB

update link 17/17eps

huongltran is Offlinehuongltran says - 4th October 2010 - 07:18 AM
Bravo...lai co phim de xem.Cam on ban rat nhieu,Post len di chu rap

nguyp is Offlinenguyp says - 4th October 2010 - 07:50 AM
cam on ban.

gaden is Offlinegaden says - 4th October 2010 - 06:04 PM
Thank you bạn nhiều, cho mình down phim này nhe.

bokho is Offlinebokho says - 5th October 2010 - 08:15 PM
cam on boss rat' nhieu`............................

tysanh is Offlinetysanh says - 6th October 2010 - 07:48 AM
cam on ban nhieu lam ,.Minh co phim moi coi roi ,qua hay

moblax is Offlinemoblax says - 6th October 2010 - 03:32 PM
chung` nao` co' phim coi ha? ban. cam' on nhieu`

bambibuon is Offlinebambibuon says - 6th October 2010 - 06:30 PM
phim cua Funnyman la chinh goc 9999, phim hay va ro. chiu kho cho mot chut thi moi duoc coi hdtv 720p, neu ma ban khong hao huc doi cho thi dau co cam giac .... phai khong??? Funnyman la chu rap ma.
chac la vai ngay nua thoi.

kungqua is Offlinekungqua says - 9th October 2010 - 01:15 PM
lai co phim moi xem roi ,cam on ban rat nhieu

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to