Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Something to Read Vườn Thơ
MÌNH ƠI ! MÌNH À ! (Thời về ... chiều)

Posted by slimman1960 - 15th October 2010 - 06:23 PM
MÌNH ƠI ! MÌNH À !
Thân tặng những cặp trong lứa tuổi 50 - 90.MÌNH ƠI ! MÌNH À !
Đêm khuya nghe gọi : Mình ơi
Dậy em nhờ tí, Mình ơi , Mình à
Giật mình như thể gặp ma
Mồ hôi nó toát như là tắm mưa
Bài thì mới trả buổi trưa
Giờ mà trả nữa te tua tuổi già
Nằm im mắt nhắm cho qua
Bên tai thỏ thẻ Mình à , Mình ơi
Còn bao năm nữa trên đời
Vui xuân kẻo hết Mình ơi , Mình à
Người ta bảo lúc về già
Dẻo dai hơn trẻ Mình à Mình ơi
Con lớn chúng đã xa rời
Nhà thì vắng lạnh Mình ơi Mình à
Sao không bắt chước người ta
Cờ người quyết đấu Mình à Mình ơi
Bàn son có sẵn đang phơi
Quân ngà mau dậy Mình ơi Mình à
Ráng cho vui cửa vui nhà
Em thương Mình lắm Mình à , Mình ơi


Quý Bùi

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to