Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Something to Read Vườn Thơ
Nam - Bắc Phân Tranh

Posted by slimman1960 - 15th October 2010 - 06:40 PM
Bắc bảo kỳ, Nam kêu cọ ( gọi là kỳ cọ)

Bắc gọi lọ , nam kêu chai
Bắc mang thai , Nam có chửa
Nam xé nửa, Bắc bổ đôi
Ôi ! Bắc quở gầy , Nam than ốm
Bắc cáo ốm , Nam khai bịnh

Bắc định đến muộn , Nam liền kêu trễ
Nam mần sơ sợ Bắc nàm lấy nệ
Bắc lệ luôn trào , Nam chảy nước mắt
Nam bắc vạc tre , Bắc kê lều chõng
Bắc nói trổng thế thôi , Nam buâng quơ vậy đó

Bắc đan cái rọ , Nam làm giỏ tre
Nam không thích nói dai, bắc chẳng mê lải nhải
Nam cãi bai bải, Bắc lý sự ào ào
Bắc vào ô tô , Nam vào xế hộp
Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng

Khi nắng Nam mở dù , Bắc lại xoè ô
Điên rồ Nam đi trốn , nguy khốn Bắc lánh mặt
Chưa chắc Nam nhắc từ từ, Bắc khuyên gượm lại
Bắc là quá dại , Nam thì ngu ghê
Bắc sợ ghê , Nam hãi quá

Nam thưa tía má , Bắc bẩm thầy u
Nam nhủ ưng ghê , bắc mê hài lòng
Nam chối lòng vòng , Bắc bảo chối quanh

Nhanh nhanh Nam bẻ bắp , hấp tấp Bắc vặt ngô
Bắc thích cứ vồ, nam ưng là chụp
Nam rờ bông bụp , Bắc vuốt tường vi
Nam nói : vọt đi , Bắc hô : cút xéo

Bắc bảo : cứ véo , Nam : ngắt nó đi
Bắc gởi phong bì , bao thơ Nam dán
Nam kêu : muốn ói , Bắc bảo : buồn nôn
Bắc gọi tiền đồn , Nam kêu chòi gác

Bắc hay khoác lác , Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che , gió ngang Bắc chắn
Nam khen giỏi mắng , Bắc nói chửi hay
Bắc nấu thịt cầy , Nam thui thịt chó

Bắc vén búi tó , Nam búi tóc lên
Anh cả Bắc quên , anh Hai Nam lú
Nam : ăn đi chú , Bắc : mời anh xơi
Bắc mới tập bơi , Nam thời đi lội


Sưu Tầm

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to