Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Something to Read Vườn Thơ
con ga trong

Posted by tamky3005 - 1st November 2006 - 04:49 AM
ga kia sao da'm vu*o*ng ca^`n
ga'y ddem to the^ o^ng ca^n (ddem ban) ba^y gio*`
dde^m khuya ti?nh la(ng nhu* to*`
sao ma`y kho^ng ngu? va^.t v`o canh tha^u

viết lại cho rõ ...

Gà kia sao dám vương cần
Gáy đêm to thế, ông cân (đem bán) bây giờ !
Đêm khuya tĩnh lạng như tờ,
Sao mày không ngủ , vật vờ canh thâu ?

User posted comments

gai_vo_dang is Offlinegai_vo_dang says - 8th April 2010 - 11:20 AM
Gà này gà Trống chứ ai.
Gà mà không gáy,thì sao là gà.
Bác này khó ngũ dzữ nha.
Canh ba,Gà gáy,bà nhà hỏi thăm.
Hỏi thăm,nên thế mới oăm.
Bây giờ Bác bực,bác hăm tui àh?
ihihih
botay.com

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to