Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Japanese cartoon: Nhất Hưu Hòa Thượng 52/52 Tập WMV (Lồng tiếng Việt)

Posted by natcao - 5th December 2010 - 07:55 PM
Nhất Hưu Hòa Thượng 52/52 Tập WMV
Phim hoạt hình Nhật Bản (Japanese cartoon) rất hay, lồng tiếng Việt.
Nhất Hưu hòa thượng khi còn nhỏ 10 tuổi là một chú tiểu rất thông minh, trí huệ, lanh lợi, lại vừa có lòng từ bi nhân hậu. Nhất Hưu thường dùng phương pháp "Đối Trị Đáp" hay còn gọi là "Gậy Ông Đập Lưng Ông". Tức là khi người ta hỏi Nhất Hưu điều gì không thể nào làm được (impossible), thì Nhất Hưu cũng áp dụng từ câu hỏi không thể nào làm được của họ mà hỏi lại họ điều không thể làm được.


Download
Nhat Huu Hoa Thuong 01_bupbecuame.wmv (59.73 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 02_botatlamchung.wmv (53.78 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 03_quaaichemtuong.wmv (53.79 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 04_nhathuuvietchulon.wmv (56.27 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 05_tieuhoathuongbatho.wmv (56.13 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 06_hoathuongthongminh.wmv (53.69 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 07_ychimoinguoi.wmv (56.13 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 08_daiphatgia.wmv (56.13 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 09_nammoivuive.wmv (56.12 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 10_dichcamcum.wmv (56.1 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 11_camucphuthuyvaech.wmv (56.13 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 12_duabebiboroi.wmv (56.1 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 13_congchuatedam.wmv (53.09 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 14_nhanaichithuong.wmv (56.1 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 15_connguagiatminh.wmv (59.65 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 16_thutainovacasi.wmv (55.45 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 17_doatlaivaynanglai.wmv (56.12 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 18_ketromvatuongphatda.wmv (56.11 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 19_hainguoime.wmv (53.72 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 20_thantinh.wmv (53.3 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 21_tuvongvadoikhat.wmv (54.54 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 22_cambay.wmv (53.65 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 23_goivang.wmv (53.67 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 24_hopdonoidoi.wmv (53.62 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 25_naicuatuongquan.wmv (53.62 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 26_chuyenchienluoc.wmv (56.08 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 27_hoiucongchu.wmv (57.29 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 28_giannantuhanh.wmv (53.78 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 29_bongtrangduoinuoc.wmv (53.78 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 30_batcadangme.wmv (53.75 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 31_cotnhucthantinh.wmv (53.72 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 32_cuocthigiaodai.wmv (53.7 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 33_trithoatacnhan.wmv (53.72 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 34_nguatrevacuacai.wmv (53.7 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 35_mieuma.wmv (53.74 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 36_ocravachonhoi.wmv (53.7 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 37_thicachnoinhanh.wmv (53.7 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 38_aicosucgandavachiudung.wmv (53.73 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 39_banhhieuthaovadencay.wmv (59.7 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 40_vosyvacachep.wmv (57.32 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 41_motlytravacungdien.wmv (53.68 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 42_nghekhongthaytiengchim.wmv (53.77 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 43_cuunguoivagianlan.wmv (52.59 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 44_bupbethoitietthatlac.wmv (52.53 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 45_caibanhbaoandu.wmv (51.79 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 46_tuongquanthaman.wmv (52.46 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 47_nhathuuthatgia.wmv (52.56 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 48_tuongphatthatlac.wmv (52.57 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 49_holo.wmv (52.57 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 50_dongvatkyla.wmv (52.53 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 51_thithothoca.wmv (52.53 MB)

Nhat Huu Hoa Thuong 52_cuacaichanchinh.wmv (58.19 MB)

End

OR

Download in one link folder


Phim Phật Giáo
1. http://phimphatgiao.com/
2. http://www.dieuphapam.com/film.php
3. http://phapam.chuahoangphap.com.vn/#Danhmuc,58
4.

.

User posted comments

Oh_My_God is OfflineOh_My_God says - 7th December 2010 - 09:29 PM
thank you bro

ThiThi is OfflineThiThi says - 18th December 2010 - 01:05 PM
Hoat hinh hay qua ban! Khong biet bo nay co ra dvd khong?
Minh thay hay va muon tim good quality de download de danh..
Khong biet ban co biet title phim tieng Anh cua Nhat Hua Hoa Thuong la gi khong? Thanks

thuanhố is Offlinethuanhố says - 20th December 2010 - 08:47 AM
Thanks

natcao is Offlinenatcao says - 14th March 2011 - 06:40 AM

Originally posted by ThiThi @ Dec 19 2010, 05:05 AM

Hoat hinh hay qua ban! Khong biet bo nay co ra dvd khong?
Minh thay hay va muon tim good quality de download de danh..
Khong biet ban co biet title phim tieng Anh cua Nhat Hua Hoa Thuong la gi khong? Thanks


Sorry, mình cũng muốn tìm phim này in DVD version, nhưng chưa tìm ra được. Có bạn nào biết xin chỉ giùm cám ơn nhiều.


You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to