Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
5 Series Phim Bộ Chiếu Ở Đây**Welcome!

Posted by teoho10 - 22nd September 2007 - 03:18 PM
<b>[CENTER] 5 BỘ PHIM SẼ CHIẾU Ở ĐÂY MỜI CÁC BẠN VÀO ỦNG HỘ NHA


Mật Mã Tình Yêu

Chiếu dạng : MPG
Số Tập : 24
Bộ film hợp tác : Đài Loan -Hàn Quốc - Hong Kong
Cast:: Vic Zhou, Park Eun Hye, Andy Hui, Megan Lai, Jin Yu Lan

T1 :
001
002
003
004
005
T2 :
001
002
003
004
005
T3 :
001
002
003
004
005
T4 :
001
002
003
004
005
T5 :
001
002
003
004
005
T6 :
001
002
003
004
005
T7 :
001
002
003
004
005
T8 :
001
002
003
004
005
T9 :
001
002
003
004
005
T10 :
001
002
003
004
005
T11 :
001
002
003
004
005
T12 :
001
002
003
004
005
006
T13 :
001
002
003
004
005
006
T14 :
001
002
003
004
005
006
T15 :
001
002
003
004
005
006
T16 :
001
002
003
004
005
006
T17 :
001
002
003
004
005
006
T18 :
001
002
003
004
005
006
T19 :
001
002
T20 :
001
002
003
004
005
006
T21 :
001
002
003
004
005
006
T22 :
001
002
003
004
005
006
T23 :
001
002
003
004
005
006
T24 :
001
002
003
004
005
006
THE END
Tất cả link trọn bộ được bỏ trong folder . Các bạn nhấn vào link dưới đây và chờ chốc lát, sẽ có 1 folder mở ra , sau đó nhấn vào chữ "File Name" sẽ được sắp xếp theo thứ tự . Tiếp theo nhấn chữ "Next" sẽ được chuyển sang trang kế tiếp cho đến hết . Máy phải có Flash Media mới mở được folder .Trong Folder mỗi DVD ngắn dài GB khác nhau , đều đủ bộ .
Đang upload tiếp , khi thấy End là hết phim .
LINK PHIM TRONG FOLDER NÀY ==>
[/HIDE]Nguời Tình

Diễn Viên
US Lồng Tiềng

Chiếu dạng :DVDRip AVI
Phim dài : 20 Tập
T1 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
T2 :
001
002
003
004
005
006
007
T3 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
T4 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
T5 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T6 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T7 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T8 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T9 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T10 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T11 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T12 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T13 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
T14 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T15 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
T16 :
001
002
003
004
005
006
007
T17 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
T18 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T19 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
T20 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
THE END
Tất cả link trọn bộ được bỏ trong folder . Các bạn nhấn vào link dưới đây và chờ chốc lát, sẽ có 1 folder mở ra , sau đó nhấn vào chữ "File Name" sẽ được sắp xếp theo thứ tự . Tiếp theo nhấn chữ "Next" sẽ được chuyển sang trang kế tiếp cho đến hết . Máy phải có Flash Media mới mở được folder .Trong Folder mỗi DVD ngắn dài GB khác nhau , đều đủ bộ .
Đang upload tiếp , khi thấy End là hết phim .

LINK PHIM TRONG FOLDER NÀY ==>
[/HIDE]


ÁC MA BÊN NGUỜISố Tập : 20
Chiếu dạng :MPG
Phim Tình Cảm Ðài Loan - Thuyết Minh Việt
Diễn Viên :

Mike He ( Hạ Quân Tường ), Rainie Yang ( Dương Thừa Lâm)...
T1 :
001
002
003
004
005
006
T2 :
001
002
003
T3 :
001
002
003
004
005
006
T4 :
001
002
003
004
T5 :
001
002
003
004
005
006
T6 :
001
002
003
004
005
T7 :
001
002
003
004
005
T8 :
001
002
003
T9 :
001
002
003
004
005
006
T10 :
001
002
003
004
T11 :
001
002
003
004
005
T12 :
001
002
003
004
T13 :
001
002
003
004
005
T14 :
001
002
003
004
005
T15 :
001
002
003
004
005
T16 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
T17 :
001
002
003
004
005
T18 :
001
002
003
004
T19 :
001
002
003
004
005
T20 :
001
002
003
004
the end
Tất cả link trọn bộ được bỏ trong folder . Các bạn nhấn vào link dưới đây và chờ chốc lát, sẽ có 1 folder mở ra , sau đó nhấn vào chữ "File Name" sẽ được sắp xếp theo thứ tự . Tiếp theo nhấn chữ "Next" sẽ được chuyển sang trang kế tiếp cho đến hết . Máy phải có Flash Media mới mở được folder .Trong Folder mỗi DVD ngắn dài GB khác nhau , đều đủ bộ .
Đang upload tiếp , khi thấy End là hết phim .
LINK PHIM TRONG FOLDER NÀY ==>
[/HIDE]


Sát Thủ Phục Thù 13 Tập -TVB - US Lòng Tiếng

Diễn Viên:
Huỳnh Nhật Hoa - Miêu Kiều Vỹ - Trịnh Du Linh ...

Chiếu dạng : DVDRip AVI
T1 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
T2 :
001
002
003
004 OR
005
006
007
008
009
010
011
T3 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
T4 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
T5 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
T6 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
T7 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
T8 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T9 :
001
002
003
004
005
006
007
T10 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
T11 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
T12 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
T13 :
001
002
003
004
005
THE END
Tất cả link trọn bộ được bỏ trong folder . Các bạn nhấn vào link dưới đây và chờ chốc lát, sẽ có 1 folder mở ra , sau đó nhấn vào chữ "File Name" sẽ được sắp xếp theo thứ tự . Tiếp theo nhấn chữ "Next" sẽ được chuyển sang trang kế tiếp cho đến hết . Máy phải có Flash Media mới mở được folder .Trong Folder mỗi DVD ngắn dài GB khác nhau , đều đủ bộ .
Đang upload tiếp , khi thấy End là hết phim .
LINK PHIM TRONG FOLDER NÀY ==> <a href='' target='_blank'>http://www.megau
Users who interested in this topic(24): theobui (Sep 23 2007, 01:48 AM) Darkdragon_1276 (Sep 24 2007, 08:53 AM) satvman (Sep 24 2007, 01:42 PM) kimbao (Oct 11 2007, 07:05 AM) eigamal (Oct 23 2007, 06:01 PM) baothai1984 (Nov 28 2007, 12:13 AM) tran1960 (Dec 1 2007, 09:09 AM) leductina (Dec 9 2007, 02:07 PM) longdalat (Dec 13 2007, 12:41 PM) Duong Vanna (Dec 18 2007, 07:56 PM) chiquyen (Dec 21 2007, 02:46 AM) Vwang (Dec 31 2007, 10:21 PM) tan phat (Jan 9 2008, 10:18 AM) nhuhan (Jan 9 2008, 02:29 PM) mysteryG (Jan 11 2008, 01:04 PM) TuyetVy (Jan 14 2008, 12:28 PM) nguyensdk (Jan 16 2008, 12:14 PM) ktran5 (Jan 20 2008, 06:18 PM) kathyvivian (Feb 1 2008, 10:46 PM) lolo51 (Feb 27 2008, 09:13 AM) bs098 (Feb 28 2008, 11:17 PM) hieukytran (Mar 4 2008, 09:43 AM) emngheo (Mar 11 2008, 04:41 AM) lolova (Mar 16 2008, 02:56 PM)

User posted comments

teoho10 is Offlineteoho10 says - 22nd September 2007 - 03:22 PM
Phim ATV - Duyên Kiếp Luân Hồi - Lồng Tiếng - 17 Tập

Diễn Viên :
Lâm Văn Long, Văn Tụng Nhàn, Dương Cung Như ...

Dạng Phim : DVD Rip To MPG

Số Tập : 17 tập

Thể Loại : Cổ Trang, Phim Ma
[HIDE]
T1 :
001
002
003
004
005
006
007
T2 :
001
002
003
004
005
006
T3 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T4 :
001
002
003
004
005
T5 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T6 :
001
002
003
004
005
006
007
T7 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T8 :
001
002
003
004
005
006
007
T9 :
001
002
003
004
005
006
007
T10 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T11 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T12 :
001
002
003
004
005
006
007
T13 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T14 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
T15 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T16 :
001
002
003
004
005
006
007
008
T17 :
001
002
003
004
005
006
007
008
009
the end
Tất cả link trọn bộ được bỏ trong folder . Các bạn nhấn vào link dưới đây và chờ chốc lát, sẽ có 1 folder mở ra , sau đó nhấn vào chữ "File Name" sẽ được sắp xếp theo thứ tự . Tiếp theo nhấn chữ "Next" sẽ được chuyển sang trang kế tiếp cho đến hết . Máy phải có Flash Media mới mở được folder .Trong Folder mỗi DVD ngắn dài GB khác nhau , đều đủ bộ .
Đang upload tiếp , khi thấy End là hết phim .
LINK PHIM TRONG FOLDER NÀY ==>
[/HIDE]

ĐÂY LÀ NHỮNG SOFWAVE CẦN THIẾT KHI XEM PHIM & JOIN PHIM NẾU CÁC BẠN CẦN THÌ DL VỀ NHÉ ==>
Download Divx
Download VLC player
Download K-Lite Mega Codec Pack
Sofwave cắt & joine


****VỚI SỰ ỦNG HỘ NHIỀU CŨA CÁC BẠN SẼ CHIẾU SỚM HƠN ****

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

BenTran is OfflineBenTran says - 9th January 2008 - 02:07 AM

parisday is Offlineparisday says - 3rd March 2008 - 03:56 PM
Cám ơn chủ rạp nhiều nhé ....

parisday is Offlineparisday says - 4th March 2008 - 03:08 AM
Bạn teoho, mình đả down bộ Duyên-kiếp luân hồi, chỉ thiếu có tập 2/2. Xin bạn vui lòng cho mình xin lại reup của bạn nhé ...Thành thật cám ơn bạn nhiều nhiều ....Mong tin trả lời của bạn ....Luôn tiện mình xin các bạn trong site, nếu có cho mình xin ....Cám ơn tất cả các bạn ...

hieukytran is Offlinehieukytran says - 4th March 2008 - 10:41 AM
cam on ban rat nhieu,toan la phim qua hay,ban that tuyet voi............................

teoho10 is Offlineteoho10 says - 4th March 2008 - 08:47 PM

Originally posted by parisday @ Mar 4 2008, 03:08 AM

Bạn teoho, mình đả down bộ Duyên-kiếp luân hồi, chỉ thiếu có tập 2/2. Xin bạn vui lòng cho mình xin lại reup của bạn nhé ...Thành thật cám ơn bạn nhiều nhiều ....Mong tin trả lời của bạn ....Luôn tiện mình xin các bạn trong site, nếu có cho mình xin ....Cám ơn tất cả các bạn ...
File bạn đang truy cập tạm thời bị gián đoạn

vi1983 is Offlinevi1983 says - 19th August 2008 - 11:28 PM
tap 2/2 cua duyen kiep luan hoi bi gian doan roi lam sao ma join day , ban reup lai dum , cam on

Slick is OfflineSlick says - 13th October 2008 - 04:57 PM
love all of this movie
thank

dinhtrân36 is Offlinedinhtrân36 says - 4th December 2008 - 07:20 PM
CAM ON NHIEU NHE BAN

Mustang00 is OfflineMustang00 says - 9th December 2008 - 09:49 PM
tap 2/2 cua duyen kiep luan hoi bi gian doan roi , tap 10/1 cua Sát Thủ Phục Thù bi gian doan luon

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to