Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Cô Gái Ngoài Hành Tinh 21/21 DVD RIP !

Posted by wave8x - 8th February 2011 - 09:49 AM


Tap 1:http://www.fileserve.com/file/fFgRb8a
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/utpmZa6
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/YpWXCv5
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/BUtyqrZ
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/jKRcNq6
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/vx6duHx
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/MeZUttz
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/QwmzuxJ
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/SSzPNrx
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/WC93chB
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/zM98yRY
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/3TJuXhJ
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/fnFz7MZ
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/thHu2gE
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/94tnpgj
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/NmVqCxG
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/kQ7EX8F
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/P9DRcRw
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/UwVHFM4
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/kKpmZzB
Tap 21-End:http://www.fileserve.com/file/TDFNNYD

User posted comments

dinhtrân36 is Offlinedinhtrân36 says - 9th February 2011 - 05:57 AM
cam on ban
nhieu lam nhe
ban hien

wave8x is Offlinewave8x says - 9th February 2011 - 11:57 AM
chúc bạn coi phim vui vẻ ^^

merlynda is Offlinemerlynda says - 16th February 2011 - 07:33 PM
wave8x ui... mình rất thích phim này, cám ơn bạn rất nhiều. nhưng wave cho mình hỏi 1 chút, tập cuối có fải bị mất đoạn cuối không? she đi luôn có về lại k? vì đang chiếu tới mấy người kia bị phống viên bao quanh thì hết... please cho họ trở lại, buồn wá à... thanks bạn nhiều nha, hy vọng sẽ nhận được nhiều phim nữa.


You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to