Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Spartacus: Blood and Sand (Máu và Cát) - 13 Tập HDTV - Việt Sub [Usershare]

Posted by ThaiBaoA - 25th April 2011 - 06:16 AM
Spartacus- Blood and SandTên phim: Spartacus - Blood and sand
Nước sản xuất: USA
Năm sản xuất: 2010
Hãng sản xuất: Starz
Thể loại: Hành động
Tình trạng: Season 01( Đã chiếu trọn bộ)

Nội dung:

"Spartacus Máu và cát" được làm dựa trên một nhân vật lịch sử có thật, anh hùng nô lệ La Mã Spartacus. Anh vốn là một người Thracian vì muốn đánh đuổi bọn thổ phỉ đã liên minh với quân La Mã nhưng sau đó lại bị quân La Mã phản bội và bị bắt làm nô lệ.Sau anh được một kẻ chuyên huấn luyện võ sĩ giác đấu mua lại và huấn luyện.Kể từ khi bị bắt làm nô lê Spartacus chưa bao giờ nguôi mong muốn gặp lại người vợ của mình,người hiện cũng đã bị bán đi làm nô lệ.Mong muốn gặp lại vợ và khao khát sống đã thôi thúc Spartacus trở thành một đấu sĩ xuất sắc.Theo lịch sử Spartacus đã lãnh đạo một đội quân nô lệ nổi dậy chống lại chính quyền La Mã.

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt1442449/Link Usershare.net
[code]
Tập 01:
001: http://www.usershare.net/1warrgv280x0/Spar...Sand-01.mkv.001
002: http://www.usershare.net/4x5ppir7iaju/Spar...Sand-01.mkv.002
003: http://www.usershare.net/tbloru1yzu2f/Spar...Sand-01.mkv.003
004: http://www.usershare.net/1cbptyohv1z5/Spar...Sand-01.mkv.004
Tập 02:
001: http://www.usershare.net/sl6ps7owfsqx/Spar...Sand-02.mkv.001
002: http://www.usershare.net/60dbx75g5t1s/Spar...Sand-02.mkv.002
003: http://www.usershare.net/8iike01dhv01/Spar...Sand-02.mkv.003
004: http://www.usershare.net/aco1asubt6b6/Spar...Sand-02.mkv.004
Tập 03:
001: http://www.usershare.net/4mksl50qv0st/Spar...Sand-03.mkv.001
002: http://www.usershare.net/wlwfmal0b6aw/Spar...Sand-03.mkv.002
003: http://www.usershare.net/779q0mkxjgm3/Spar...Sand-03.mkv.003
004: http://www.usershare.net/rb770bqnyfki/Spar...Sand-03.mkv.004
Tập 04:
001: http://www.usershare.net/mifn83s05esi/Spar...Sand-04.mkv.001
002: http://www.usershare.net/z7ruoujpacbl/Spar...Sand-04.mkv.002
003: http://www.usershare.net/rg4abhmmmfgx/Spar...Sand-04.mkv.003
004: http://www.usershare.net/we04wo23suy7/Spar...Sand-04.mkv.004
Tập 05:
001: http://www.usershare.net/w1cukibzm48d/Spar...Sand-05.mkv.001
002: http://www.usershare.net/shyzugf9r8r0/Spar...Sand-05.mkv.002
003: http://www.usershare.net/kj7e3qd13ztf/Spar...Sand-05.mkv.003
004: http://www.usershare.net/ad7ow06maakr/Spar...Sand-05.mkv.004
Tập 06:
001: http://www.usershare.net/szijsek8121t/Spar...Sand-06.mkv.001
002: http://www.usershare.net/2xhkazujkhnh/Spar...Sand-06.mkv.002
003: http://www.usershare.net/c04tah1xf81p/Spar...Sand-06.mkv.003
004: http://www.usershare.net/hjp6azvs60wn/Spar...Sand-06.mkv.004
Tập 07:
001: http://www.usershare.net/bi1kdx0ia253/Spar...Sand-07.mkv.001
002: http://www.usershare.net/f8nizdrk9rpp/Spar...Sand-07.mkv.002
003: http://www.usershare.net/tkajt7xds7uu/Spar...Sand-07.mkv.003
004: http://www.usershare.net/0c9802wj8h5t/Spar...Sand-07.mkv.004
Tập 08:
001: http://www.usershare.net/2vsc7omq01ri/Spar...Sand-08.mkv.001
002: http://www.usershare.net/99ewywh9n3kq/Spar...Sand-08.mkv.002
003: http://www.usershare.net/12sdfv5vfvdq/Spar...Sand-08.mkv.003
004: http://www.usershare.net/kun0pk2fx02o/Spar...Sand-08.mkv.004
Tập 09:
001: http://www.usershare.net/dw0mr3t5iq9h/Spar...Sand-09.mkv.001
002: http://www.usershare.net/r42alap6ekta/Spar...Sand-09.mkv.002
003: http://www.usershare.net/xw4mqattyxap/Spar...Sand-09.mkv.003
004: http://www.usershare.net/oug68na67b2n/Spar...Sand-09.mkv.004
Tập 10:
001: http://www.usershare.net/q78h69d0smfu/Spar...Sand-10.mkv.001
002: http://www.usershare.net/4gmuosqo50j7/Spar...Sand-10.mkv.002
003: http://www.usershare.net/tfb4x7btyex3/Spar...Sand-10.mkv.003
004: http://www.usershare.net/jl9zks62e7h7/Spar...Sand-10.mkv.004
Tập 11:
001: http://www.usershare.net/dwy0mxm39vlj/Spar...Sand-11.mkv.001
002: http://www.usershare.net/0dkx3f63zjzo/Spar...Sand-11.mkv.002
003: http://www.usershare.net/a34nrtl7q2xe/Spar...Sand-11.mkv.003
004: http://www.usershare.net/sfnfeylwu1h3/Spar...Sand-11.mkv.004
Tập 12:
001: http://www.usershare.net/z8kk92kbrjds/Spar...Sand-12.mkv.001
002: http://www.usershare.net/vrd4y83hzfjz/Spar...Sand-12.mkv.002
003: http://www.usershare.net/uo8h54hbwmgt/Spar...Sand-12.mkv.003
004: http://www.usershare.net/azvdmciojre5/Spar...Sand-12.mkv.004
Tập 13:End
001: http://www.usershare.net/mte08koug8o2/Spar...Sand-13.mkv.001
002: http://www.usershare.net/4dqpvpg29c4m/Spar...Sand-13.mkv.002
003: http://www.usershare.net/ywxqeaxpxand/Spar...Sand-13.mkv.003
004: http://www.usershare.net/yn8dfoy2f7jd/Spar...Sand-13.mkv.004


Sub Việt: http://www.usershare.net/5cjqh1sjnvw6/Spar...0and%20Sand.rar
[/code]


User posted comments

ongs_1999 is Offlineongs_1999 says - 26th July 2011 - 09:12 PM
Ban oi,
Tap 003 phan 3 bi delete mat roi. Lam on upload lai di ... Cam on

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to