Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Spartacus: Gods of the Arena (Chúa Tể Đấu Trường) - Season 2 [Sub Việt] [Usershare]

Posted by ThaiBaoA - 25th April 2011 - 06:18 AM
Spartacus: Gods of the Arena (Chúa Tể Đấu Trường)
Tên phim: Spartacus: Gods of the Arena
Nước sản xuất: USA
Năm sản xuất: 2011
Hãng sản xuất: Starz
Thể loại: Hành động
Tình trạng: Season 2
Số Tập: 06


IMDB: http://www.imdb.com/title/tt1758429/
[code]
Tập 01:
001: http://www.usershare.net/ksolh8tgxurm/Spar...rena-01.mkv.001
002: http://www.usershare.net/kiokwohqvscj/Spar...rena-01.mkv.002
003: http://www.usershare.net/6sdnc8noetk9/Spar...rena-01.mkv.003
004: http://www.usershare.net/d9wn2cge1uou/Spar...rena-01.mkv.004
Tập 02:
001: http://www.usershare.net/l60qyrxksze3/Spar...rena-02.mkv.001
002: http://www.usershare.net/xkgc3jqohh2i/Spar...rena-02.mkv.002
003: http://www.usershare.net/ha93eo8atk6e/Spar...rena-02.mkv.003
004: http://www.usershare.net/o6eh62jv9yge/Spar...rena-02.mkv.004
Tập 03:
001: http://www.usershare.net/mk5vjdpsmvlv/Spar...rena-03.mkv.001
002: http://www.usershare.net/469rh8tbnt34/Spar...rena-03.mkv.002
003: http://www.usershare.net/0a4uolb8ykgr/Spar...rena-03.mkv.003
004: http://www.usershare.net/mla69g4l8cqm/Spar...rena-03.mkv.004
Tập 04:
001: http://www.usershare.net/l11pfysmec51/Spar...rena-04.mkv.001
002: http://www.usershare.net/9ly6ek40v31i/Spar...rena-04.mkv.002
003: http://www.usershare.net/yhjqs8ujl4iv/Spar...rena-04.mkv.003
004: http://www.usershare.net/4qoldmewwiqr/Spar...rena-04.mkv.004
Tập 05:
001: http://www.usershare.net/gzu88fz1sh1t/Spar...rena-05.mkv.001
002: http://www.usershare.net/uhe8ogggcino/Spar...rena-05.mkv.002
003: http://www.usershare.net/2sh14mcec3cd/Spar...rena-05.mkv.003
004: http://www.usershare.net/fjuvvbyo5vsz/Spar...rena-05.mkv.004
Tập 06: End
001: http://www.usershare.net/vb8dkff9lnle/Spar...rena-06.mkv.001
002: http://www.usershare.net/gw9eik410ztx/Spar...rena-06.mkv.002
003: http://www.usershare.net/19ht78n55qds/Spar...rena-06.mkv.003
004: http://www.usershare.net/n26k03sb308h/Spar...rena-06.mkv.004

Sub Việt: http://www.usershare.net/4bvptcyq1npo/Spartacus Gods of the Arena Sub Viet.rar
[/code]

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to