Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Liêu trai 2007 Đang chiếu 30 / 30 end

Posted by caytrungca - 14th October 2007 - 04:36 AM

Phim mới CTC cũng chưa biết có bao nhiêu tập nữa , nếu có nhiều bạn ủng hộ sẽ up lên nha .


Links nhanh chết , bà con ủng hộ thì nhanh nhanh tay nha , rồi giúp đở cho người đến sau


Tập 1
001 : http://www.sendspace.com/file/pgdeyy
002 : http://www.sendspace.com/file/1700px
003 : http://www.sendspace.com/file/fkzma6
Tap 2
001 : http://www.sendspace.com/file/x16dgd
002 : http://www.sendspace.com/file/p1bl2b
003 : http://www.sendspace.com/file/tz09pe
Tap3
001 : http://www.sendspace.com/file/eyo7lx
002 : http://www.sendspace.com/file/m6iwcf
Tap 4
001 : http://www.sendspace.com/file/i1zzwk
002 : http://www.sendspace.com/file/0fkoob
Tap 5
001 : http://www.sendspace.com/file/ngw469
002 : http://www.sendspace.com/file/jf4umd
Tap 6
001 : http://www.sendspace.com/file/01fd81
002 : http://www.sendspace.com/file/u663c1
Tap7
001 : http://www.sendspace.com/file/j9kotx
002 : http://www.sendspace.com/file/7725en
Tap 8
001 : http://www.sendspace.com/file/lf98ps
002 : http://www.sendspace.com/file/lzl0dv
003 : http://www.sendspace.com/file/g1wutx
Tap9
001 : http://www.sendspace.com/file/x52wen
002 : http://www.sendspace.com/file/zll1ov
003 : http://www.sendspace.com/file/sy2bi0
Tap 10
001 : http://www.sendspace.com/file/jmtent
002 : http://www.sendspace.com/file/b7k6nu
003 : http://www.sendspace.com/file/i1hxpn
Tap 11
001 : http://www.sendspace.com/file/e5fbax
002 : http://www.sendspace.com/file/gavmn5
003 : http://www.sendspace.com/file/e6kibu
Tap 12
001 : http://www.sendspace.com/file/a84g3f
002 : http://www.sendspace.com/file/duhax6
003 : http://www.sendspace.com/file/sx5y8o
Tap13
001 : http://www.sendspace.com/file/2yfckf
002 : http://www.sendspace.com/file/elbctd
003 : http://www.sendspace.com/file/48dzzb
Tap14
001 : http://www.sendspace.com/file/2r54fn
002 : http://www.sendspace.com/file/muqmpd
003 : http://www.sendspace.com/file/696dmm
15
001: http://www.sendspace.com/file/aalx1c
002 : http://www.sendspace.com/file/cq5wxj
003 : http://www.sendspace.com/file/zu127x
16
001 : http://www.sendspace.com/file/oth76y
002 : http://www.sendspace.com/file/gao4mr
003 : http://www.sendspace.com/file/hes3t9
17
001 : http://www.sendspace.com/file/5b4bhy
002 : http://www.sendspace.com/file/ml57j0
18
001: http://www.sendspace.com/file/utgf8l
002: http://www.sendspace.com/file/nh7bev
19
001 : http://www.sendspace.com/file/x3u7lf
002 : http://www.sendspace.com/file/t0cpqf
20
001 : http://www.sendspace.com/file/w9ywa4
002 : http://www.sendspace.com/file/4p19c0
21
001 : http://www.sendspace.com/file/w9sn9f
002 : http://www.sendspace.com/file/gdixt5
22
001 : http://www.sendspace.com/file/17z5x2
002 : http://www.sendspace.com/file/j5jonx
23
001 : http://www.sendspace.com/file/38da1f
002 : http://www.sendspace.com/file/e81owp
24
001 : http://www.sendspace.com/file/20vkqm
002 : http://www.sendspace.com/file/7v33lp
25
001 : http://www.sendspace.com/file/cipysm
002 : http://www.sendspace.com/file/ed3rpx
26
001 : http://www.sendspace.com/file/pqiz3d
002 : http://www.sendspace.com/file/8nxrac
27
001 : http://www.sendspace.com/file/uvt3c2
002 : http://www.sendspace.com/file/wz60e5
28
01 : http://www.sendspace.com/file/jdaku9
02 : http://www.sendspace.com/file/3bmrsu
29
01 : http://www.sendspace.com/file/adzr5g
02 : http://www.sendspace.com/file/r4ag50
30
01 : http://www.sendspace.com/file/8zougk
02 : http://www.sendspace.com/file/9jjeht

User posted comments

aido is Offlineaido says - 10th November 2007 - 02:38 AM
Cám ơn Bạn

caytrungca is Offlinecaytrungca says - 14th November 2007 - 11:14 AM
Chuẩn bị tiếp nha

caytrungca is Offlinecaytrungca says - 16th November 2007 - 08:48 AM
có links tiếp rồi

leductina is Offlineleductina says - 17th November 2007 - 11:22 AM
Links T. 1 đến T. 10 bị chết rồi! Bạn nào có xin vui lòng Up lại cho mình coi với nhé!
Cám ơn Bạn!

caytrungca is Offlinecaytrungca says - 20th November 2007 - 05:21 PM
Có tiếp

caytrungca is Offlinecaytrungca says - 24th November 2007 - 07:29 AM
thêm links và hết chúc vui vẽ , mong bạn nào có dl trước giúp reup cho bạn đến sau

dj_tí is Offlinedj_tí says - 15th December 2007 - 09:54 PM
link die,có ai coi dc ko vay,,post giống lần truóc di u coi truc tiếp trên trang wed dó bạn thanks

dj_tí is Offlinedj_tí says - 15th December 2007 - 09:56 PM
link die,có ai coi dc ko vay,,post giống lần truóc di u coi truc tiếp trên trang wed dó bạn thanks

dj_tí is Offlinedj_tí says - 15th December 2007 - 09:57 PM
link die,có ai coi dc ko vay,,post giống lần truóc di u coi truc tiếp trên trang wed dó bạn thanks

caytrungca is Offlinecaytrungca says - 16th December 2007 - 06:42 AM

Originally posted by dj_tí @ Dec 16 2007, 04:57 AM

link die,có ai coi dc ko vay,,post giống lần truóc di u coi truc tiếp trên trang wed dó bạn thanksthì bạn qua bên phim bộ online đó có chiếu đó


You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to