Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Liêu trai 2007 Đang chiếu 30 / 30 end

Posted by caytrungca - 14th October 2007 - 04:36 AM

Phim mới CTC cũng chưa biết có bao nhiêu tập nữa , nếu có nhiều bạn ủng hộ sẽ up lên nha .


Links nhanh chết , bà con ủng hộ thì nhanh nhanh tay nha , rồi giúp đở cho người đến sau


Tập 1
001 : http://www.sendspace.com/file/pgdeyy
002 : http://www.sendspace.com/file/1700px
003 : http://www.sendspace.com/file/fkzma6
Tap 2
001 : http://www.sendspace.com/file/x16dgd
002 : http://www.sendspace.com/file/p1bl2b
003 : http://www.sendspace.com/file/tz09pe
Tap3
001 : http://www.sendspace.com/file/eyo7lx
002 : http://www.sendspace.com/file/m6iwcf
Tap 4
001 : http://www.sendspace.com/file/i1zzwk
002 : http://www.sendspace.com/file/0fkoob
Tap 5
001 : http://www.sendspace.com/file/ngw469
002 : http://www.sendspace.com/file/jf4umd
Tap 6
001 : http://www.sendspace.com/file/01fd81
002 : http://www.sendspace.com/file/u663c1
Tap7
001 : http://www.sendspace.com/file/j9kotx
002 : http://www.sendspace.com/file/7725en
Tap 8
001 : http://www.sendspace.com/file/lf98ps
002 : http://www.sendspace.com/file/lzl0dv
003 : http://www.sendspace.com/file/g1wutx
Tap9
001 : http://www.sendspace.com/file/x52wen
002 : http://www.sendspace.com/file/zll1ov
003 : http://www.sendspace.com/file/sy2bi0
Tap 10
001 : http://www.sendspace.com/file/jmtent
002 : http://www.sendspace.com/file/b7k6nu
003 : http://www.sendspace.com/file/i1hxpn
Tap 11
001 : http://www.sendspace.com/file/e5fbax
002 : http://www.sendspace.com/file/gavmn5
003 : http://www.sendspace.com/file/e6kibu
Tap 12
001 : http://www.sendspace.com/file/a84g3f
002 : http://www.sendspace.com/file/duhax6
003 : http://www.sendspace.com/file/sx5y8o
Tap13
001 : http://www.sendspace.com/file/2yfckf
002 : http://www.sendspace.com/file/elbctd
003 : http://www.sendspace.com/file/48dzzb
Tap14
001 : http://www.sendspace.com/file/2r54fn
002 : http://www.sendspace.com/file/muqmpd
003 : http://www.sendspace.com/file/696dmm
15
001: http://www.sendspace.com/file/aalx1c
002 : http://www.sendspace.com/file/cq5wxj
003 : http://www.sendspace.com/file/zu127x
16
001 : http://www.sendspace.com/file/oth76y
002 : http://www.sendspace.com/file/gao4mr
003 : http://www.sendspace.com/file/hes3t9
17
001 : http://www.sendspace.com/file/5b4bhy
002 : http://www.sendspace.com/file/ml57j0
18
001: http://www.sendspace.com/file/utgf8l
002: http://www.sendspace.com/file/nh7bev
19
001 : http://www.sendspace.com/file/x3u7lf
002 : http://www.sendspace.com/file/t0cpqf
20
001 : http://www.sendspace.com/file/w9ywa4
002 : http://www.sendspace.com/file/4p19c0
21
001 : http://www.sendspace.com/file/w9sn9f
002 : http://www.sendspace.com/file/gdixt5
22
001 : http://www.sendspace.com/file/17z5x2
002 : http://www.sendspace.com/file/j5jonx
23
001 : http://www.sendspace.com/file/38da1f
002 : http://www.sendspace.com/file/e81owp
24
001 : http://www.sendspace.com/file/20vkqm
002 : http://www.sendspace.com/file/7v33lp
25
001 : http://www.sendspace.com/file/cipysm
002 : http://www.sendspace.com/file/ed3rpx
26
001 : http://www.sendspace.com/file/pqiz3d
002 : http://www.sendspace.com/file/8nxrac
27
001 : http://www.sendspace.com/file/uvt3c2
002 : http://www.sendspace.com/file/wz60e5
28
01 : http://www.sendspace.com/file/jdaku9
02 : http://www.sendspace.com/file/3bmrsu
29
01 : http://www.sendspace.com/file/adzr5g
02 : http://www.sendspace.com/file/r4ag50
30
01 : http://www.sendspace.com/file/8zougk
02 : http://www.sendspace.com/file/9jjeht

User posted comments

chaytotuong is Offlinechaytotuong says - 17th March 2008 - 06:24 PM
link chểt hết rồi

chaytotuong is Offlinechaytotuong says - 17th March 2008 - 06:26 PM
có bác nào up len hộ cái không , cám ỏn trủóc nhé

newbieth is Offlinenewbieth says - 17th March 2008 - 06:39 PM
phim này chiếu lâu lắm rồi, chắc không ai có thể upload lại nguyên bộ cho bạn đâu. Bạn vào đây xem online đỡ ghiền vậy http://vietkungfu.com/view988.html

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to