Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Hoàng Phi Hùng & Mỹ Nhân - The Kung Fu Master Wong Fei Hung (TQ-USLT 33/33 Tập AVI)

Posted by poster89 - 19th May 2011 - 10:00 AM

[code]

Hoàng Phi Hùng & Mỹ Nhân - The Kung Fu Master Wong Fei Hung - Hoang Phi Hung My Nhan
English Title : The Kung Fu Master Wong Fei Hung
33 Episodes
Bộ phim kể lại đời trai trẻ cũa Hoàng Phi Hùng, với những câu truyện hành hiệp trượng nghĩa cũa ông và các đệ tử ở Quảng Châu, Hồng Kông.

Diển viên:
Trương Vệ Kiện - Hoàng Phi Hùng
Vương Tinh - Tô Khất Nhi
Trần Vi - Phượng Chỉ Hoa
Văn Tung Nhàn - Tiểu Văn Tước
Trịnh Hiểu Lâm - Vương Khang
Khởng Lâm - Di Nga
[/code]

[code]
http://www.fileserve.com/file/TUDHMm9/Plan...H-MyNhan_01.avi
http://www.fileserve.com/file/7pJKsr8/Plan...H-MyNhan_02.avi
http://www.fileserve.com/file/wDUbKs3/Plan...H-MyNhan_04.avi
http://www.fileserve.com/file/5jUYp2b/Plan...H-MyNhan_05.avi
http://www.fileserve.com/file/dUkBRqd/Plan...H-MyNhan_06.avi
http://www.fileserve.com/file/m363QFp/Plan...H-MyNhan_07.avi
http://www.fileserve.com/file/bR6Ey6E/Plan...H-MyNhan_07.avi
http://www.fileserve.com/file/ntYC3J8/Plan...H-MyNhan_08.avi
http://www.fileserve.com/file/Ugmnja3/Plan...H-MyNhan_09.avi
http://www.fileserve.com/file/RcnPjK4/Plan...H-MyNhan_10.avi
http://www.fileserve.com/file/3re9UCg/Plan...H-MyNhan_11.avi
http://www.fileserve.com/file/Sac7zhG/Plan...H-MyNhan_12.avi
http://www.fileserve.com/file/ekkt73G/Plan...H-MyNhan_13.avi
http://www.fileserve.com/file/YSrrHDv/Plan...H-MyNhan_14.avi
http://www.fileserve.com/file/FqqAjqd/Plan...H-MyNhan_15.avi
http://www.fileserve.com/file/ZWPwUy2/Plan...H-MyNhan_16.avi
http://www.fileserve.com/file/K9mGxfc/Plan...H-MyNhan_17.avi
http://www.fileserve.com/file/JGF6sjf/Plan...H-MyNhan_18.avi
http://www.fileserve.com/file/umJvbmR/Plan...H-MyNhan_19.avi
http://www.fileserve.com/file/vCpahft/Plan...H-MyNhan_20.avi
http://www.fileserve.com/file/NpcybSN/Plan...H-MyNhan_21.avi
http://www.fileserve.com/file/ZDMxbG2/Plan...H-MyNhan_22.avi
http://www.fileserve.com/file/d8WfQAw/Plan...H-MyNhan_23.avi
http://www.fileserve.com/file/vnChRDJ/Plan...H-MyNhan_24.avi
http://www.fileserve.com/file/fbfyc35/Plan...H-MyNhan_25.avi
http://www.fileserve.com/file/4pDD4nn/Plan...H-MyNhan_26.avi
http://www.fileserve.com/file/xF4v4BY/Plan...H-MyNhan_27.avi
http://www.fileserve.com/file/DQwR9FS/Plan...H-MyNhan_28.avi
http://www.fileserve.com/file/snCjbdK/Plan...H-MyNhan_29.avi
http://www.fileserve.com/file/YT2zftR/Plan...H-MyNhan_30.avi
http://www.fileserve.com/file/mrQUEEe/Plan...H-MyNhan_31.avi
http://www.fileserve.com/file/9f9fRhf/Plan...H-MyNhan_32.avi
http://www.fileserve.com/file/GWFEMjf/Plan...yNhan_33End.avi
[/code]

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to