Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Quái Hiệp Nhất Chi Mai - Hoắc Kiến Hoa, Lưu Thi Thi 30eps [2011 Vietsub]

Posted by romance_vn - 27th May 2011 - 10:39 AM


[code]
Tên tiếng Trung: 怪侠一枝梅
Tên Phiên Âm: Guai Xia Yi Zhi Mei
Tên Tiếng Anh: Strange Hero Yi Zhi Mei
Thể loại: Võ thuật, phiêu lưu, lãng mạn, hài hước
Công ty sản xuất: Shanghai Chinese Film International Co., Ltd / Công Ty Thượng Hải Đường Nhân
Nhà sản xuất: Tsai Yi-Ning / Thái Nghệ Nông
Đạo diễn: Lý Quốc Lập
Số tập: 30 tập
Khởi quay từ: 15 - 5 - 2010
Thời gian quay: 4 tháng
Thời gian khởi chiếu: tháng 1 năm 2011

Nội dung
Ly Ca Tiếu là lãnh đạo và thủ lĩnh của nhóm, bị kẻ xấu hãm hại giết chết người vợ yêu dấu của mình.
Yến Tam Nương là 1 người có khinh công khá giỏi.
Hạ tiểu Mai là 1 học giả giỏi về nghệ thuật ngụy trang và y học.
Họ tạo thành 1 nhóm gọi là Nhất Chi Mai chuyên đi làm việc chính nghĩa, giúp dân. KST[/code]
[/img]http://langsongviet.com/fta4vnForum/upload/uploaded/26_1289504193.gif[/img]
[code]
E1
http://www.fileserve.com/file/vbHcHGx/Quai...Chi.Mai.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/Dw6zPrD/Quai...Chi.Mai.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/AB3fSJ9/Quai...Chi.Mai.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/KBJdRnU/Quai...Chi.Mai.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/whDzh3u/Quai...Chi.Mai.mkv.005
E2
http://www.fileserve.com/file/Rj53zHJ/Quai...Mai.E02.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/PapctAp/Quai...Mai.E02.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/arCB3dV/Quai...Mai.E02.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/DbChf79/Quai...Mai.E02.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/ThxycNf/Quai...Mai.E02.mkv.005
E3
http://www.fileserve.com/file/5DVz5CN/Quai...Mai.E03.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/XV5B9Gv/Quai...Mai.E03.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/YqnSema/Quai...Mai.E03.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/P2hured/Quai...Mai.E03.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/ebt9S6m/Quai...Mai.E03.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/2ZxAjhh/Quai...Mai.E03.mkv.005
E4
http://www.fileserve.com/file/xBv7BNp/Quai...Mai.E04.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/ztGjPAz/Quai...Mai.E04.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/5wnqwt8/Quai...Mai.E04.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/Bn2Abtm/Quai...Mai.E04.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/jAUz9vF/Quai...Mai.E04.mkv.005
E5
http://www.fileserve.com/file/QzjvDj7/Quai...Mai.E05.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/qxxf9AB/Quai...Mai.E05.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/Y2tFmVK/Quai...Mai.E05.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/rmUPZtR/Quai...Mai.E05.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/dBQ7nuU/Quai...Mai.E05.mkv.005
E6
http://www.fileserve.com/file/5nQgJBg/Quai...Mai.E06.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/mFaV7KP/Quai...Mai.E06.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/ECffywN/Quai...Mai.E06.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/7jWKdmJ/Quai...Mai.E06.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/4q6gKJu/Quai...Mai.E06.mkv.005
E7
http://www.fileserve.com/file/72pbbmW/Quai...Mai.E07.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/6RMNGK3/Quai...Mai.E07.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/gFbMquH/Quai...Mai.E07.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/2XbY67P/Quai...Mai.E07.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/BUR9GpZ/Quai...Mai.E07.mkv.005
E8
http://www.fileserve.com/file/PMDf2tJ/Quai...Mai.E08.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/qRSXtNE/Quai...Mai.E08.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/G6BzFh7/Quai...Mai.E08.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/AYh8dc7/Quai...Mai.E08.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/yzkEKX2/Quai...Mai.E08.mkv.005
E9
http://www.fileserve.com/file/shBzSbd/Quai...Mai.E09.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/pbqwu5W/Quai...Mai.E09.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/2FbqVwc/Quai...Mai.E09.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/yqmSZY8/Quai...Mai.E09.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/5GdwwZc/Quai...Mai.E09.mkv.005
E10
http://www.fileserve.com/file/hEPX7Qy/Quai...Mai.E10.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/gpgBpGa/Quai...Mai.E10.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/XzM6m4z/Quai...Mai.E10.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/nbGnUgT/Quai...Mai.E10.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/TcQSFv6/Quai...Mai.E10.mkv.005
E11
http://www.fileserve.com/file/VvAtAbK/Quai...Mai.E11.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/R2URmRa/Quai...Mai.E11.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/3n7ajDU/Quai...Mai.E11.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/uSZwbGv/Quai...Mai.E11.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/WEpmAx4/Quai...Mai.E11.mkv.005
E12
http://www.fileserve.com/file/9dWnWzT/Quai...Mai.E12.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/cGm9afE/Quai...Mai.E12.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/rRXTJCn/Quai...Mai.E12.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/ZSNETzP/Quai...Mai.E12.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/tjVUdat/Quai...Mai.E12.mkv.005
E13
http://www.fileserve.com/file/mfSvDC9/Quai...Mai.E13.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/EDGSUk5/Quai...Mai.E13.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/SzCYRky/Quai...Mai.E13.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/fN568Gq/Quai...Mai.E13.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/z4w3WDC/Quai...Mai.E13.mkv.005
E14
http://www.fileserve.com/file/hAB5R8X/QH Nhat Chi Mai 14.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/rrXvbrh/QH Nhat Chi Mai 14.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/uZSAcrC/QH Nhat Chi Mai 14.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/AKfQs88/QH Nhat Chi Mai 14.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/6MFEjgC/QH Nhat Chi Mai 14.mkv.005
E15
http://www.fileserve.com/file/5GeSD4m/Quai...Mai.E15.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/eypRmD2/Quai...Mai.E15.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/J72uNfU/Quai...Mai.E15.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/hCFwUeu/Quai...Mai.E15.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/7xHAXJh/Quai...Mai.E15.mkv.005
E16
http://www.fileserve.com/file/pAPtuhz/Quai...Mai.E16.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/KhSAv9h/Quai...Mai.E16.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/N7Up7gx/Quai...Mai.E16.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/zy43VtT/Quai...Mai.E16.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/kdfjdSz/Quai...Mai.E16.mkv.005
E17
http://www.fileserve.com/file/3JvXmde/Quai...Mai.E17.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/T2Mmz39/Quai...Mai.E17.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/ZPqnYgY/Quai...Mai.E17.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/7XqpwZ2/Quai...Mai.E17.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/nSu9qkp/Quai...Mai.E17.mkv.005
E18
http://www.fileserve.com/file/Vcu49t2/Quai...Mai.E18.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/WazDdjz/Quai...Mai.E18.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/Q7pz2TZ/Quai...Mai.E18.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/NZj8xBR/Quai...Mai.E18.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/tntTk9s/Quai...Mai.E18.mkv.005
E19
http://www.fileserve.com/file/HqFSJUJ/Quai...Mai.E19.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/u4eM4qH/Quai...Mai.E19.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/n9ayXps/Quai...Mai.E19.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/TJ7g88K/Quai...Mai.E19.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/YPvYbwS/Quai...Mai.E19.mkv.005
E20
http://www.fileserve.com/file/ndWeUUC/Quai...Mai.E20.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/mNCu2QA/Quai...Mai.E20.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/hkpyHVz/Quai...Mai.E20.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/DjpYkby/Quai...Mai.E20.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/v3ckKEh/Quai...Mai.E20.mkv.005
E21
http://www.fileserve.com/file/Z4xECCK/Quai...Mai.E21.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/9QefGEF/Quai...Mai.E21.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/4ktBPNF/Quai...Mai.E21.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/tusXp5A/Quai...Mai.E21.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/wsmBSm9/Quai...Mai.E21.mkv.005
E22
http://www.fileserve.com/file/exj28kH/Quai...Mai.E22.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/RWmKZR5/Quai...Mai.E22.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/SDh39jd/Quai...Mai.E22.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/saBMMUe/Quai...Mai.E22.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/SpWzQDX/Quai...Mai.E22.mkv.005
E23
http://www.fileserve.com/file/BM9HGRc/Quai...Mai.E23.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/ET6CvdT/Quai...Mai.E23.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/ueaBX7x/Quai...Mai.E23.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/JSTcsQd/Quai...Mai.E23.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/BZtp4Bc/Quai...Mai.E23.mkv.005
E24
http://www.fileserve.com/file/gSgHAc5/Quai...Mai.E24.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/Y4zKacA/Quai...Mai.E24.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/rvhSAsh/Quai...Mai.E24.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/En45YN3/Quai...Mai.E24.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/g3hXsbf/Quai...Mai.E24.mkv.005
E25
http://www.fileserve.com/file/qtqSf25/Quai...Mai.E25.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/Mnhrr9R/Quai...Mai.E25.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/TZCdzC4/Quai...Mai.E25.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/2xXDjYF/Quai...Mai.E25.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/f4xGmzY/Quai...Mai.E25.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/Q59Z64E/Quai...Mai.E25.mkv.005
E26
http://www.fileserve.com/file/a4zcAW3/Quai...Mai.E26.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/ARmZV8r/Quai...Mai.E26.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/Y6HymfK/Quai...Mai.E26.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/R4AUgcq/Quai...Mai.E26.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/q5Y8MTN/Quai...Mai.E26.mkv.005
E27
http://www.fileserve.com/file/kPtM4Am/Quai...Mai.E27.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/hxrSG4r/Quai...Mai.E27.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/zt4QgyM/Quai...Mai.E27.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/aK4Antq/Quai...Mai.E27.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/7VvXdVC/Quai...Mai.E27.mkv.005
E28
http://www.fileserve.com/file/FgTSUrK/Quai...Mai.E28.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/RYDckzd/Quai...Mai.E28.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/NFNFK48/Quai...Mai.E28.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/a7s4Xrd/Quai...Mai.E28.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/mZyZf6N/Quai...Mai.E28.mkv.005
E29
http://www.fileserve.com/file/EY2n3yf/Quai...Mai.E29.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/TMJNaTr/Quai...Mai.E29.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/wpWpzev/Quai...Mai.E29.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/gxcMRV8/Quai...Mai.E29.mkv.004
http://www.fileserve.com/file/Z38F8c4/Quai...Mai.E29.mkv.005
E30end
http://www.fileserve.com/file/XBRmY6P/Quai....E30End.mkv.001
http://www.fileserve.com/file/nqDHtfK/Quai....E30End.mkv.002
http://www.fileserve.com/file/X2tG8FV/Quai....E30End.mkv.003
http://www.fileserve.com/file/AnrxTDv/Quai....E30End.mkv.004
[/code]


User posted comments

theworldfan is Offlinetheworldfan says - 14th September 2011 - 01:05 PM
Hello cac ban,

Neu cac ban co thoi gian, xin email cho Tai Seng: info@gektv.com

De cho Company biet rang minh rat ung ho phim cua Trung Quoc, vi nhieu phim Trung Quoc rat hay nhung chua co Long Tieng, that dang tiec lam. Email bang tieng Viet hay Tieng Anh cung duoc.

Xin cam on cac ban!

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to